Jaunākais ENISA pārskats liecina, ka lielākās elektronisko sakaru avārijas galvenokārt izraisa sistēmu atteices

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) šodien publicē trešo ikgadējo pārskatu par liela mēroga avārijām elektronisko sakaru nozarē. 2014. gada incidentu pārskats  sniedz kopējo analīzi par 2013. gada drošības incidentiem, kas izraisīja smagas avārijas. Lielākā daļa incidentu, par kuriem informāciju bija saņēmuši regulatori un ENISA, bija saistīti ar mobilā interneta un mobilās telefonijas savienojumiem. Visbiežāk sastopamais incidentu cēlonis bija sistēmas atteices, galvenokārt bāzes stacijās un komutatoros.

Šis gada pārskats izveidots, balstoties uz Eiropas Savienības mēroga incidentu paziņošanas procesu, kas tiek organizēts kopš 2012. gada saskaņā ar Pamatdirektīvas (2009/140/EK) 13. panta a) daļu. Sakaru uzņēmumi ziņo par vietējiem incidentiem attiecīgas valsts regulatīvajām iestādēm (VRI). Par smagākajām avārijām VRI ik gadu informē ENISA un Eiropas Komisiju. Galvenie pārskatā minētie secinājumi ir šādi:

  • Saņemta informācija par 90 būtiskiem incidentiem. Šogad 19 valstis paziņoja par 90 būtiskiem incidentiem, bet 9 valstīs netika konstatēti būtiski incidenti.
  • Visvairāk traucējumu bija mobilo sakaru tīklos. Aptuveni puse no visām lielākajām avārijām notika mobilajos interneta tīklos un mobilajā telefonijā.
  • Ietekme uz ārkārtas izsaukumiem. 21% no lielākajiem incidentiem ietekmēja arī ārkārtas izsaukumus (piekļuvi numuram 112).
  • Lielāko avāriju skaitu (61%) izraisīja sistēmu atteice. Sistēmu atteices galvenokārt bija saistītas ar programmatūras kļūdām, aparatūras atteicēm un nepareizu programmatūras konfigurāciju, kas traucēja komutatoru un bāzes staciju darbību.
  • Lielākie lietošanas laika zudumi radās dabas parādību dēļ. Bieži vien slikts laiks (sniegputenis, vētras) izraisīja elektropiegādes traucējumus vai kabeļu pārrāvumus, kas savukārt liedza lietotājiem izmantot sakarus. Visbiežāk cieta bāzes stacijas, komutatori un mobilo sakaru komutatori.

ENISA izpilddirektors profesors Udo Helmbrehts:

„Publiskie sakaru tīkli un pakalpojumi ir ES digitālās sabiedrības pamats. Mūsu mērķis ir palielināt elektronisko sakaru noturību un drošību. Lai saprastu, kādi riski pastāv un ko nepieciešams uzlabot, ir svarīgi ziņot un diskutēt par aktuālajiem incidentiem. ENISA turpinās sadarbību ar ES elektronisko sakaru regulatoriem, lai veicinātu efektīvu ziņošanu par drošības incidentiem”.

 Šā gada pārskatā nav minētas konkrētas valstis, pakalpojumu sniedzēji vai incidenti. Konkrēti incidenti tiks apspriesti ar Eiropas Komisiju un VRI darba grupas ietvaros, kas izveidota saskaņā ar 13. panta a) daļu. Nepieciešamības gadījumā ENISA palīdzēs ES dalībvalstīm samazināt noteiktu incidentu veidus. Pēc 2012. gada incidentu pārskata sagatavošanas ENISA ir sākusi veidot rokasgrāmatu pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem par drošības jautājumiem, lai samazinātu drošības risku, veicot iepirkuma darījumus ar informācijas un sakaru tehnoloģiju pārdevējiem un izmantojot ārpakalpojumus savas pamatdarbības nodrošināšanai.  

Pilnu pārskatu skatīt: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Pamatinformācija: ES elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma  Pamatdirektīva (2009/140/EK).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

Intervijas: Christofer Karsberg, tīklu un informācijas drošības eksperts, e-pasts: Christoffer. Karsberg (at) enisa.europa.eu, mobilais tālr.: +30 6951782255

Tags:

Subscribe

Documents & Links