Kova su elektroniniu nusikalstamumu: ENISA ir Europolas pasirašė strateginio bendravimo susitarimą

Šiandien ENISA ir Europolo vadovai Europolo būstinėje Hagoje pasirašė strateginio bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama palengvinti glaudesnį bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi kovojant su elektroniniu nusikalstamumu.

TAIKYMO SRITIS

Susitarimo tikslas – pagerinti bendradarbiavimą tarp Europolo, jo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro (EC3) ir ENISA, siekiant padėti ES valstybėms narėms ir ES institucijoms užkirsti kelią elektroniniams nusikaltimams ir kovoti su jais. Susitarime nenumatytas keitimasis asmens duomenimis.

Bendradarbiavimas visų pirma gali apimti šiuos punktus:

  • keitimasis konkrečiomis žiniomis ir patirtimi;
  • gilinimasis į bendrosios padėties ataskaitas;
  • ataskaitos, parengtos atlikus strategines analizes ir taikant geriausią praktiką;
  • gebėjimų stiprinimas organizuojant mokymus ir didinant informuotumą, kad būtų užtikrintas tinklo ir informacijos saugumas ES lygiu.

ENISA yra dalis EC3 programos valdybos, atitinkamai EC3 priklauso ENISA nuolatinei veiklos dalyvių grupei, kuri pataria (ENISA) direktoriui metinės darbo programos ir prioritetų klausimais. ENISA ir EC3 visada dirbo kartu, siekdami sustiprinti elektroninį saugumą ir sumažinti elektroninį nusikalstamumą ES lygmeniu. Kol kas atlikti šie darbai: parengtas bendras dokumentas dėl botnetų poveikio mažinimo, dalyvaujama Europos kibernetinio saugumo mėnesio renginiuose, rengiamos kibernetinės pratybos, pavyzdžiui, „Cyber Europe“, parengtas geros praktikos vadovas kompiuterinių incidentų tyrimo grupėms (CERT) ir gerinamas bendradarbiavimas tarp CERT ir teisėsaugos, pavyzdžiui, organizuojant įvairius praktinius seminarus ir konferencijas.

ENISA vykdomasis direktorius prof. Udo Helmbrecht ir Europolo direktorius Rob Wainwright paskelbė bendrą pranešimą: „Šis susitarimas yra svarbus žingsnis kovoje prieš vis sumanesnius kibernetinius nusikaltėlius, kurie skiria daugiau laiko, pinigų ir žmonių planuotoms atakoms vykdyti. Mūsų susitarimas rodo, kad esame tvirtai įsipareigoję bendrai prisidėti atitinkamose savo kompetencijos srityse ir padėti vieni kitiems siekiant užtikrinti saugesnį internetą Europoje. Apskaičiuota, kad elektroninis nusikalstamumas pasaulinei ekonomikai kainuoja daugiau nei 400 milijardus dolerių per metus1 – glaudžiau dirbdami kartu ir keisdamiesi patirtimi, mes stipriname Europos gebėjimą kovoti su kibernetiniais nusikaltėliais.“

Paaiškinimai

ENISA agentūra, turinti būstinę Heraklione ir biurą Atėnuose, Graikijoje, dirba elektroninio saugumo srityje ir padeda ES valstybėms narėms, Komisijai ir visoms susijusioms suinteresuotoms šalims sprendžiant tinklų ir informacijos saugumo problemas ir užkertant joms kelią.

* Europolas, Europos policijos biuras, įsikūręs Hagoje, Nyderlanduose, yra atsakingas už teisėsaugos organų bendradarbiavimą ES lygiu, valstybių narių veiksmų stiprinimą užkertant kelią ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais, susijusiais su dviem ar daugiau valstybių narių (Tarybos sprendimas 2009/371/TVR). EC3, Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras, administruojamas Europolo, yra esminė įstaiga ES kovoje su elektroniniu nusikalstamumu. Ji padeda valstybėms narėms ir Europos Sąjungos institucijoms stiprinti administracinius ir analitinius gebėjimus tiriant elektroninius nusikaltimus ir bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais šioje veikloje. EC3 dirba šiose konkrečiose srityse: sukčiavimas atliekant mokėjimus (internetu), seksualinis vaikų išnaudojimas internete ir nusikaltimai, kenkiantys ypatingos svarbos infrastruktūrai ir informacinėms sistemoms Europos Sąjungoje.

1. „McAfee“ (2014), Grynieji nuostoliai: elektroninių nusikaltimų padarytų pasaulinių nuostolių įvertinimas, 2014 m. birželio mėn.

Dėl darbo pokalbių kreipkitės į Ulf Bergström, ENISA vyresnįjį verslo ryšių pareigūną ir atstovą, +30 6948 460 143, arba Lisanne Kosters, Europolo atstovę, +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links