Novo poročilo ENISA nam pove, da okvare sistema povzročijo večino velikih izpadov elektronskih komunikacijskih storitev

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) danes objavlja tretje letno poročilo o velikih izpadih na področju elektronskih komunikacij. Letno poročilo o dogodkih 2014 predstavlja skupno analizo varnostnih dogodkov iz leta 2013, ki so povzročili resne izpade. Večina dogodkov, prijavljenih upravnim organom in agenciji ENISA, je vključevalo mobilni internet in mobilne telefonske povezave. Najpogostejši vzroki so izpadi sistema, ki prizadenejo v glavnem bazne postaje in stikala.

Letno poročilo je izid procesa poročanja o dogodkih na področju celotne EU z začetkom leta 2012 v skladu s členom 13a Okvirne direktive (2009/140/ES). Na državni ravni o dogodkih nacionalnim regulativnim organom (NRA) poročajo operaterji. Nacionalni regulativni organi najresnejših dogodkih poročajo agenciji ENISA in Evropski komisiji. Glavne ugotovitve so povzete v nadaljevanju:

  • Devetdeset velikih prijavljenih dogodkov: Letos je 19 držav prijavilo 90 pomembnih dogodkov, 9 držav pa ni poročalo o kakšnih pomembnejših dogodkih.
  • Najbolj so prizadeta mobilna omrežja: približno polovica velikih izpadov je vključevalo mobilni internet in mobilno telefonijo.
  • Vpliv na klice v sili: 21 % velikih dogodkov je vplivalo tudi na klice v sili (dostop do številke 112).
  • Večino (61 %) izpadov so povzročili izpadi sistema: večina teh izpadov sistema je bila povezana s programskimi napakami, okvarami strojne opreme in nepravilno konfiguracijo programske opreme, ki so vplivale na stikala in bazne postaje.
  • Naravni pojavi so povzročili največ izgubljenih uporabniških ur: slabo vreme (moker sneg, nevihte) je pogosto povzročilo prekinitve napajanja ali kablov, kar je privedlo do izpadov, ki so povzročili veliko izgubljenih uporabniških ur. Sredstva, na katere so dogodki najpogosteje vplivali, so bazne postaje, stikala in stikala za mobilno telefonijo.

Izvršni direktor agencije ENISA, profesor Udo Helmbrecht, pravi:

„Javna komunikacijska omrežja in storitve so hrbtenica digitalne družbe EU. Naš cilj je povečati prilagodljivost in varnost elektronskih komunikacij. Poročanje dogodkov in razprava o dejanskih dogodkih sta bistvenega pomena za razumevanje tveganj in tega, kako jih izboljšati. Agencija ENISA bo še naprej sodelovala s telekomunikacijskimi regulativnimi organi v EU ter podpirala smotrno in učinkovito poročanje o varnostnih dogodkih.“

To letno poročilo ne omenja posameznih držav, ponudnikov ali dogodkov. O posameznih dogodkih bomo z evropsko komisijo in nacionalnimi regulativnimi organi razpravljali v okviru strokovne skupine Člen 13a. Agencija ENISA bo zagotavljala podporo državam članicam EU pri blaženju določenih vrst dogodkov, kjer je to potrebno. Agencija ENISA na podlagi poročila o dogodkih iz leta 2012 pripravlja navodila za kupce in dobavitelje, ki bodo operaterjem omogočila upravljanje varnosti pri naročanju od dobaviteljev IKT in zunanjih izvajalcev njihovih ključnih dejavnosti.

Polna različica poročila: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Ozadje: Člen 13a Okvirne direktive (2009/140/ES) v pravnem sistemu EU za elektronske komunikacije.

Videoposnetki: https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

Kontaktna oseba za intervjuje: Christoffer Karsberg, strokovnjak na področju varnosti omrežij in informacij; e-poštni naslov: Christoffer. Karsberg (at) enisa.europa.eu, mobilni telefon: +30 6951782255

Tags:

Documents & Links