Według nowego sprawozdania agencji ENISA przyczyną większości poważnych przerw w świadczeniu usług łączności elektronicznej są awarie systemów

W dniu dzisiejszym Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała trzecie roczne sprawozdanie na temat poważnych przerw w świadczeniu usług w sektorze łączności elektronicznej. Sprawozdanie roczne na temat incydentów 2014 r. stanowi zbiorczą analizę incydentów związanych z bezpieczeństwem, które spowodowały znaczne przerwy w świadczeniu usług w 2013 r. Większość incydentów zgłoszonych organom regulacyjnym i agencji ENISA dotyczyła dostępu do Internetu mobilnego i połączeń telefonii komórkowej. Najczęstszą przyczyną były awarie systemów, głównie stacji bazowych i przełączników.

Sprawozdanie roczne stanowi wynik procesu zgłaszania incydentów zapoczątkowanego w roku 2012 we wszystkich państwach członkowskich UE na podstawie Artykułu 13a dyrektywy ramowej (2009/140/WE). Operatorzy zgłaszają incydenty z całego kraju do krajowych organów regulacyjnych (NRA). Najpoważniejsze przerwy w świadczeniu usług zgłaszane są co roku przez NRA do agencji ENISA i Komisji Europejskiej. Najważniejsze ustalenia podsumowano poniżej:

  • Zgłoszono 90 poważnych incydentów: W tym roku 19 państw zgłosiło 90 poważnych incydentów, podczas gdy 9 państw nie zgłosiło żadnych poważnych incydentów.
  • Problemy w największym stopniu dotyczą sieci komórkowych: Około połowa poważnych przerw w świadczeniu usług dotyczyła Internetu mobilnego i telefonii komórkowej.
  • Wpływ na połączenia alarmowe: 21% poważnych incydentów miało również wpływ na połączenia alarmowe (dostęp do numeru 112).
  • Większość (61%) przerw w świadczeniu usług wynikała z awarii systemów: Większość awarii systemów miała swoje źródło w błędach w oprogramowaniu, awariach sprzętowych lub nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania przełączników i stacji bazowych.
  • Czynniki pogodowe miały największy wpływ w zakresie liczby godzin niedostępności usług dla użytkowników: Bardzo często niekorzystne warunki pogodowe (intensywne opady śniegu, burze) skutkowały przerwami w dostawie energii lub uszkodzeniem przewodów, co z kolei przyczyniało się do poważnych – ze względu na liczbę godzin niedostępności dla użytkowników – przerw w świadczeniu usług. Najczęściej incydenty te dotyczyły stacji bazowych, przełączników i central komórkowych.

Dyrektor wykonawczy agencji ENISA profesor Udo Helmbrecht wyjaśnił:

„Publiczne sieci i usługi telekomunikacyjne stanowią podstawę, na której budowane jest społeczeństwo cyfrowe UE. Naszym celem jest zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemów komunikacji cyfrowej. Zgłaszanie incydentów oraz ich omawianie jest niezwykle ważnym procesem, który pozwala zrozumieć zagrożenia oraz wykryć obszary wymagające poprawy. Agencja ENISA będzie nadal współpracować z organami regulującymi świadczenie usług telekomunikacyjnych w państwach członkowskich i wspierać wydajne i skuteczne zgłaszanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa.”

W sprawozdaniu z bieżącego roku nie są wymienione konkretne państwa, dostawcy ani incydenty. Konkretne incydenty zostaną omówione wspólnie z Komisją Europejską i NRA w ramach Grupy Ekspertów ds. Artykułu 13a. W razie potrzeby agencja ENISA udzieli wsparcia państwom członkowskim UE w zakresie ograniczania skutków konkretnych typów incydentów. W oparciu o incydenty zgłoszone w roku 2012 agencja ENISA przygotowuje poradnik dla kupujących-dostawców opisujący zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w czasie zakupu przez operatorów podstawowych dla swojej działalności usług od dostawców z branży ICT i podwykonawców.

Kompletne sprawozdanie: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Podstawa: Artykuł 13a dyrektywy ramowej (2009/140/WE) stanowiącej część ram prawnych dotyczących łączności elektronicznej w UE.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

Dla mediów: Christoffer Karsberg, Ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, e-mail: Christoffer. Karsberg (at) enisa.europa.eu, tel. kom.: +30 6951782255

Tags:

Subscribe

Documents & Links