Solid avslutning på året fra Goodtech

Goodtech leverer en sterk kontantstrøm fra driften på MNOK 109,7 i 4. kvartal og MNOK 115,6 for 2012.  Omsetningen i 4. kvartal ble MNOK 613,1 mot MNOK 532,3 i samme kvartal i fjor, en økning på 15,2 %.  Omsetningen for 2012 ble MNOK 2 179,0 sammenlignet med MNOK 2 007,6 i fjor, en økning på 8,5 %.  EBITDA økte med 43,2 % til MNOK 26,3 i 4. kvartal mot MNOK 18,4 i samme periode i fjor.  EBITDA for 2012 økte med 19,2 % til MNOK 76,7 mot MNOK 64,3 i 2011.  Resultat før skatt ble MNOK 21,4 i 4. kvartal og MNOK 51,2 hittil i år, mot henholdsvis MNOK 11,1 og MNOK 11,5 i tilsvarende perioder i fjor.

Resultat per aksje for 2012 er kr 1,58.  Styret foreslår et utbytte på kr 1,50 per aksje.

–Vi har hatt høy aktivitet og god inntjening innen de fleste forretningsområder også i 4. kvartal.  Det er gledelig å se den gode utviklingen i 2012.  Dette bekrefter at våre gjennomførte og iverksatte tiltak gir resultater. Grunnlaget som ble lagt i Coreprogrammet i 2011/12 har vært viktig, og vi arbeider målrettet med tiltak for å bedre resultatmarginene i driften ytterligere, sier Vidar Låte, konsernsjef i Goodtech.   

–Goodtech har vunnet flere betydelige kontrakter også i 4. kvartal og etter kvartalsslutt.  Ordrereserven ligger på et stabilt høyt nivå. Markedet oppleves som positivt, og med den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert, vurderes fremtidsutsiktene for Goodtech som gode, sier Låte.  

Goodtech er blitt en av de ledende kraft- og automatiseringsentreprenørene i Norden. Som grunnlag for fremtidig vekst vil selskapets styre og ledelse arbeide videre med integrasjonsprosessene, strukturering og styrking av konsernets lønnsomhet.  Dette gir grunnlag for å etablere en forutsigbar utbyttepolitikk fra selskapet fremover.

Delårsrapport for 4. kvartal samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: