• news.cision.com/
  • Green Zones/
  • TOP 10 – Největší ekologické zóny v Evropě - Rakouská ekologická zóna s 20.000 km² těsně před Francií

TOP 10 – Největší ekologické zóny v Evropě - Rakouská ekologická zóna s 20.000 km² těsně před Francií

Report this content

Berlín, 14.08.2019. Portál o ekologických zónách Green-Zones zjistil rozměry největších ekologických zón v Evropě, měřeno podle jejich výšky a šířky od severu k jihu a od východu na západ.

Na 10. místě v žebříčku největších ekologických zón v Evropě je Burgenland v Rakousku. Místní pevná ekologická zóna pokrývá celý spolkový stát o rozloze 3 962 km². Vezmeme-li v potaz maximální délku zóny sever-jih 143 km a šířku východ-západ 86 km, vytvořila by pravoúhlá oblast těchto rozměrů plochu 12 298 km². Do oblasti mají zákazy vjezdu nákladní vozidla normy EURO 0-2, které mají také povinnost vlastnit ekologickou plaketu. V Rakousku se jedná o ekologický Pickerl, který není v současnosti pro osobní automobily povinný.

Ve středu tabulky největších ekologických zón je Francie. Každá místní zóna pokrývá celý department. Zóny jsou většinou aktivované v závislosti na počasí při vysokých hladinách částice a ozonu, nejsou při vjezdu a výjezdu nijak označeny a nejsou tedy viditelné pro ty, kteří projíždějí. Pokuty jsou proto velmi časté a vztahují se na všechny typy vozidel. Je povinná viněta Crit-Air. Ta vás však automaticky neopravňuje k vjezdu do zóny. Rozhodující je vždy stupeň znečištění ovzduší, při kterém pak jednotlivé kategorie vinět ztrácejí platnost.

Na 1.místě se umístila ekologická zóna ve spolkovém státu Dolní Rakousko. Místní ekologická zóna je od severu na jih a od východu na západ nejdelší, měří 125 km na 165 km. Vytvoření obdélníkové oblasti těchto rozměrů by zabíralo plochu 20 625 km². Samotný stát je o něco menší.

Pořadí TOP 10 zón je uvedeno v následující tabulce. Všechny podrobnosti o každé z ekologických zón v Evropě lze zobrazit kliknutím na odkazy v tabulce.
Série o evropských ekologických zónách bude pokračovat v letních měsících-bude následovat mimo jiné hodnocení „největších“, „nejmenších“, „nejšpinavějších“, „nejstarších“, „nejnovějších“, „nejkrásnějších“, „nejnebezpečnějších“ a „nejbizar-nějších“ ekologických zón v Evropě.

O trvalých a dočasných (závislých na počasí) ekologických zónách v Evropě a o jednotlivých evropských zemích informuje berlínská společnost Green-Zones mimo jiné na portálech green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr a blau-plakette.de. Pomocí bezplatné aplikace Green Zones a profesionální aplikace („Fleet App“) mohou turisté a zejména komerční uživatelé (jako jsou autobusové a dopravní společnosti) v reálném čase získat spolehlivé informace o současných ekologických zónách. Požadované plakety a registrace jsou k zakoupení také prostřednictvím Green-Zones. 

David Pechmann

Public Relations & Marketing
Telefon: +49 30 39 88 721 41
david.pechmann@green-zones.eu

Informační a objednávkový portál pro evropské
Environmentální zóny a plakety jemného prachu

Green-Zones GmbH
Helmholtzstraße 2-9
D-10587 Berlin
Geschäftsführung Michael Kroehnert
Amtsgericht Berlin -Charlottenburg, HRB 169866 B

www.green-zones.eu/cz

Tags: