Lindex zrealizuje projekt pt.“MY, Kobiety Lindex” , by propagować równouprawnienie płci w sieciach dystrybucji.

Tego lata Lindex zrealizuje projekt pt. " MY, Kobiety Lindex", by propagować równouprawnienie płci w swoich sieciach dystrybucji oraz stworzyć więcej równoprawnych i przyjaznych kobietom miejsc pracy. W ten sposób Lindex chce przyczynić się do poprawy bytu kobiet zatrudnionych w sieciach dystrybucji firmy na całym świecie.

Wraz z projektem "MY, Kobiety Lindex", firma zamierza włączyć kwestię równouprawnienia płci do swoich systemów zarządzania dostawcami. Dostawcy otrzymają niezbędne szkolenia i pomoc, aby móc zaplanować, wykonywać, monitorować oraz oceniać działania biznesowe z punktu widzenia równych praw kobiet. Równe traktowanie kobiet będzie częścią oceny dostawców przez firmę.

Nasza działalność opiera się na pracy kobiet. Większość pracowników szyjących nasze ubrania to kobiety i my chcemy poprawić ich warunki bytowe. Od wielu lat pragniemy ulepszać naszą sieć dystrybucji poprzez zaangażowany i odpowiednio przeszkolony zespół pracowników. "Wprowadzamy nowe podejście "z góry do dołu", w którym pragniemy zmienić system kierowania firmą i styl zarządzania w fabrykach, tak, aby były one bardziej przyjazne dla kobiet i uwzględniały równość płci", powiedziała Anna Karin-Dahlberg, Kierownik ds. Zrównoważonej Produkcji w Lindex.

"MY Kobiety Lindex" to trzyletni plan opracowany przy współpracy Lindex oraz GIZ, a także BSR i lokalnych organizacji pozarządowych. Na początek projekt będzie realizowany wśród 33 dostawców Lindex w Bangladeszu. Objętych nim zostanie także 10 dostawców zewnętrznych, by promować tę ideę w całej branży odzieżowej Bangladeszu. Dostawcy, którzy wezmą udział w projekcie zatrudniają 82 000 pracowników, z czego ponad połowa to kobiety. W planach jest objęcie projektem całego łańcucha dystrybucji Lindex.

BSR BSR jest światową organizacją typu non-profit, która opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju w biznesie oraz oferuje rozwiązania w dziedzinie doradztwa, badań oraz współpracy międzysektorowej. BSR jest inicjatorem projektu ONA, inicjatywy wspierającej słabo zarabiające pracownice światowych sieci dystrybucji.

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH jest przedsiębiorstwem federalnym działającym na całym świecie w dziedzinie międzynarodowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. GIZ realizuje partnerstwo dla rozwoju w ramach programu develoPPP.de prowadzonego w imieniu Niemieckiego Ministerstwa Federalnego ds. Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (BMZ). 

Aby otrzymać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Jana Hrušovská

Lindex, E-mail: jana.hrusovska@lindex.com

Lindex jest jednym z liderów europejskich sieci odzieżowych, posiadającym ok. 480 salonów sprzedaży w 17 krajach. Koncepcja handlowa firmy Lindex polega na oferowaniu inspirującej i dostępnej mody dla kobiet, zainteresowanych najnowszymi trendami. Asortyment firmy obejmuje kilka linii mody damskiej, dziecięcej, bielizny osobistej i kosmetyków. Czterdzieści dwa procent wyrobów firmy jest produkowanych z
wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Lindex zobowiązał się, że do 2020 roku podwyższy ten udział do osiemdziesięciu procent. Slogan firma „We make fashion feel good” zawiera jasną deklarację, czym Lindex się zajmuje i co gwarantuje. Lindex wchodzi w skład grupy Stockmann zarejestrowanej w Finlandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.lindex.com

Subscribe

Media

Media