Lindexi tulemuse paranemine 2021. aasta esimeses kvartalis

Report this content

Lindex esitleb täna vahearuannet ja näitab 2021. aasta esimese kvartali paranenud tulemust. Tulemuse paranemisele aitas kaasa pidev kiire digitaalne areng, tulude kasv ja kulude kokkuhoid.

Lindexi tegevuskasum* kasvas 2021. aasta jaanuarist märtsini 33 mln SEK-i võrra, jõudes -146 mln SEK-ini (-179 mln SEK aastal 2020). Lindexi kohandatud tegevuskasum kasvas 88 mln SEK-i võrra, jõudes -91 mln SEK-ini (-179 mln SEK aastal 2020). Tulemus paranes tänu moeettevõtte kiirele digitaalsele arengule, kasvanud tuludele ja kulude kokku hoidmiseks rakendatud tegevustele.

Vaatamata keerulisele algusele aastal 2021, mil meie füüsilised kauplused seisid silmitsi raskustega seoses perioodiliste sulgemistega suurel osal meie müügiturgudel, piirangutega ja vähenenud külastatavusega, parandas Lindex esimeses kvartalis oma kohandatud tegevuskasumit võrreldes 2019. ning 2020. aastaga. See positiivne areng näitab, et meie tegevused ja jõupingutused on kandnud vilja ning kõigi meie töötajate paindlikkus, panus ja pühendumus on mänginud selles suurt rolli,“ ütleb tegevjuht Susanne Ehnbåge.

Lindexi kogumüük esimeses kvartalis vähenes 1,8 protsendi võrra kohalikes valuutades ja 5,8 protsendi võrra SEK-is, kuid kogumüük märtsis kasvas märgatavalt, 43,4 protsendi võrra kohalikes valuutades ja 38,0 protsendi võrra SEK-is. Moeettevõte veebiäri tugev kasv jätkus, suurenedes esimeses kvartalis kokku 193 protsenti. Kokku moodustas veebimüük 28,7 protsenti Lindexi müügist kvartali jooksul, võrreldes 9,2 protsendiga eelmise aasta samal perioodil.

Lindexi müügimahu kasv esimeses kvartalis oli kõigis Põhjamaades turu keskmisest parem.

Saavutasime jätkuvalt suure turuosa kõigil Põhjamaade müügiturgudel ja meie hinnatud ning jätkusuutlikum lastekollektsioon oli Lindexi edukaim tegevusvaldkond, mille müük kasvas kvartali jooksul 13 protsendi võrra. Meie veebimüük kasvas esimeses kvartalis peaaegu kolmekordselt ja võrreldes 2019. aasta sama perioodiga oli kasv üle neljakordne, mis on suurepärane. Digitaalne arendus on saanud väga suure tõuke ja jätkame strateegilist investeerimist selleks, et pakkuda oma klientidele veelgi inspireerivamat ostukogemust,“ ütleb Susanne Ehnbåge.

Uute ärivõimaluste arendamine on suur osa moeettevõtte tööst. Selleks on näiteks koostöö uue aluspesu kaubamärgiga Closely, kus Lindex on peamine omanik.

„Arendame oma pakkumist kliendi vajadusi silmas pidades ja jätkame samal ajal jätkusuutlikuma ning uuenduslikuma ärimudeli avastamist ning selle kallal töötamist. Meie koostöö Closelyga on põnev näide sellest, kuidas me saame Lindexi tugevatele külgedele tuginedes uusi ärivõimalusi tekitada. Märtsis andis Closely välja oma uue rinnahoidjate kollektsiooni, mis ületas ootusi ja kolmekordistas kogumüüki ühe kuu jooksul. Tulevikku vaadates teeb see mind alandlikuks, et see ebakindel aeg veel jätkub, kuid ma olen kindel, et meie Lindexina suudame tänu oma paindlikkusele, kiirusele ja töötajate fantastilisele panusele ka edaspidi tugevad ning heal positsioonil püsida,“ ütleb Susanne Ehnbåge.


* Lindexi tegevuskasum ja kohandatud tegevuskasum esitatakse aruandes ilma IFRS16 üürilepinguid arvesse võtmata.

Subscribe

Media

Media