60 + 170 = budoucnost

Report this content

LIQUI MOLY a MÉGUIN hledí ve svém jubilejním roce do budoucnosti

Září 2017 – Jedno sdružení firem, dvě sídla, dvě jubilea: Před 60 lety byla založena společnost LIQUI MOLY, specialista na maziva. Společnost MÉGUIN je téměř třikrát tak stará. V roce 2017 slaví tento závod na výrobu minerálních olejů 170 let své existence. Přestože obě německé firmy mají vysoký věk, těší se nejlepšímu zdraví.

Mezi těmito dvěma nezávislými společnostmi, LIQUI MOLY a MÉGUIN, existovaly po několik desetiletí úzké vztahy. MÉGUIN vyrobil jako subdodavatel právě ta maziva, především motorový olej, která LIQUI MOLY úspěšně prodávala po celém světě – byly více než jen doplněním obchodu s aditivy, tvořily kořeny LIQUI MOLY.

V roce 2006 se obě firmy rozhodly spojit své síly a společnost LIQUI MOLY převzala MÉGUIN. Oba názvy značek zůstaly zachované. Sloučení bylo dalekosáhlým a navíc dobrým rozhodnutím, neboť od té doby míří křivky růstu jen jediným směrem: vzhůru. Mezi roky 2009 a 2016 vzrostl obrat o 256 milionů eur na 489 milionů eur, takže se více než zdvojnásobil.

„Jak zdravá je společnost, to závisí stejně jako u lidí na způsobu života a osobním nastavení. Kdo se dobře stará o tělo a ducha, má větší naděje na dlouhý život než někdo, kdo denně ničí sám sebe,“ popisuje Ernst Prost, jednatel a majitel obou firem. LIQUI MOLY i on jsou ročník 1957 a ani jeden z nich nezestárl, naopak zůstávají mladí. Ernst Prost považuje za důležité být zdravý, svěží a otevřený: „To umožňuje schopnost rychlého přizpůsobování. A ta je pro úspěch a další existenci společnosti rozhodující.“ Modernost znamená držet prst na tepu doby, akceptovat nové směry. „Samozřejmě můžeme jít proti proudu, ale pak nás bude voda jen šlehat do obličeje. Chytřejší je správně napnout plachty,“ říká šéf firmy. A jako příklad uvádí globalizaci: „Neobjednali jsme si ji, ale s velkou chutí a radostí využíváme příležitosti, které s sebou přináší.“

Kdo chce plout po větru, musí se bleskurychle přizpůsobovat proměnlivým povětrnostním podmínkám. S velkým týmem, čítajícím bezmála 800 lidí, jako má LIQUI MOLY a MÉGUIN, je to možné, jen je-li vlastní odpovědnost tou nejvyšší zásadou – pod heslem: subsidiární princip. Ploché hierarchie a krátké vazby vedou k rychlým rozhodnutím. „Na trhu se nepohybujeme těžkopádně jako velký ropný tanker, ale mrštně jako rychlý člun. Každý den přizpůsobujeme náš kurz znovu podle přání našich zákazníků,“ říká Ernst Prost. A to je také nezbytné, protože středně velký podnik každodenně nastupuje proti globálním olejářským koncernům.

Mít úspěch za takových podmínek a po tak dlouhou dobu je dosažitelné jen s nekonvenčním myšlením a jednáním – společnost MÉGUIN byla založena v roce 1847 a LIQUI MOLY v roce 1957. Nabízí se mnoho příkladů: Zatímco konkurence stále více upouští od obchodních zástupců pracujících mimo firmu, obě společnosti sází na přímý kontakt se zákazníky a nepřetržitě budují své prodejní týmy, a to jak na domovském trhu v Německu, tak i v jiných zemích. A oproti konkurentům obě firmy nabízejí také bezplatnou servisní telefonní linku pro technické dotazy k produktům, v Ulmu i v Saarlouis. Žádné call centrum, ale horkou linku, na které jsou k dispozici odborníci.

Investice do vědomostí mají pro toto sdružení firem existenční význam a jsou odrazem jeho zaměření do budoucnosti. „Objevování nových produktů vyžaduje intenzivní výzkum, a ten zase vyžaduje nejmodernější laboratorní a výrobní techniku,“ uvádí jednatel společnosti. Z tohoto důvodu se během uplynulých let zdvojnásobila laboratorní kapacita, byl vybudován zásobní tank v přístavu a také se výrazně zvýšila skladová kapacita v továrně na oleje. Nová maticová distribuce a robotická technika znamenají kvantový skok ve výrobní technice. Další projekty se už rozjíždějí.

„Obě firmy mají kořeny v Německu. Made in Germany má pro nás mimořádnou hodnotu,“ zdůrazňuje Ernst Prost. Sdružení firem se pevně drží této hodnoty, stejně tak jako i všeobecně platných zásad. K nim patří úcta, předvídatelnost, vděčnost a hanzovní zásady poctivého obchodního styku. „To jsou hodnoty, které jsou starší než obě naše firmy dohromady, nejsou pro nás ale ani zdaleka starou záležitostí,“ vysvětluje majitel, „zjišťujeme, že jsme s nimi v dnešní době někdy téměř za exoty, ovšem v pozitivním slova smyslu.“

Co působí jako „old school“, je ve skutečnosti moderní a otázkou ducha doby. Zda se do něj trefujeme, to ve společnostech LIQUI MOLY a MÉGUIN neustále prověřují vývojáři a odborníci na marketing a prodej, důkladně pátrají a vše prozkoumávají skrz naskrz. Svět se rychle mění a s ním doznávají změn i vkus a potřeby zákazníků, a to zvláště u mladých generací, tedy našich budoucích zákazníků. V současné době se vyvíjí hybridní aditivum. Ernst Prost: „Rozpoznat znamení doby a vyvodit z nich správné závěry. To je klíč pro slibné budoucí obchodování a zajištění existence společností LIQUI MOLY a MÉGUIN.“

Peter Szarafinski
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Ausland
Head of Media Relations International
 
Phone:     49 731 1420-189
Mobil:     49 151 16207701
Fax:     49 731 1420-82
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

O společnosti LIQUI MOLY
LIQUI MOLY nabízí celosvětově jedinečně široký sortiment chemie pro auta s přibližně 4 000 výrobků: motorové oleje a aditiva, maziva a pasty, spreje a autokosmetiku, lepicí a těsnicí materiály. Společnost LIQUI MOLY, založená v roce 1957, vyvíjí a vyrábí výhradně v Německu. V oblasti aditiv je zde nespornou jedničkou na trhu a je stále znovu volená jako nejlepší značka olejů. Firma řízená majitelem Ernstem Prostem prodává své produkty ve více než 120 zemích a v roce 2016 docílila obratu ve výši 489 milionů eur.