Společnost LIQUI MOLY se přiklání k alternativním pohonům

Report this content

Speciální aditivum pro vozidla na hybridní pohon a piktogram na označení motorových olejů

Říjen 2017 - Počet registrovaných vozidel s alternativními pohony je ve srovnání s dieselovými a benzinovými motory zatím ještě nízký, ale o těchto nových typech pohonů je slyšet čím dál častěji. Také společnost LIQUI MOLY se tímto tématem intenzivně zabývá a nyní přináší na trh novinku: hybridní aditivum, příměs do paliva speciálně vyvinutou pro vozidla s hybridním pohonem. Kromě toho jsou motorové oleje, které jsou vhodné do těchto agregátů, označeny vlastním piktogramem.

Přesně vzato, je aditivum do hybridního pohonu také hybrid, který spojuje dvě vlastnosti. Stabilizuje kvalitu paliva a zároveň čistí vstřikovací systém. U hybridních vozidel je hlavním pohonem elektromotor; spalovací motor zde funguje pouze jako pomocná složka. Dostává se ke slovu většinou pouze na krátkou dobu. „Z toho vyplývají dva problémy“, říká David Kaiser. David řídí u specializované společnosti na auto chemii LIQUI MOLY oblast výzkumu & vývoje.

„Palivo zůstává v nádrži déle a rychleji stárne“, porovnává David Kaiser situaci oproti klasickým dieselovým nebo benzínovým motorům. Další komplikace je následující: Zbytky ve vstřikování z důvodu nepravidelného krátkého provozu. Nově vyvinuté hybridní aditivum udržuje kvalitu benzínu stabilní, chrání vozidlo před usazeninami ve vstřikovacím zařízení a odstraňuje vzniklé zbytky látek. „Takto jsou vyřešeny oba problémy“, říká expert společnosti LIQUI MOLY.

Touto inovací společnost zdůraznila svoje kompetence rozvoje v oblasti, která je vystavena velice rychlým změnám. Automobilový průmysl se za dalších deset let změní rychleji, než tomu bylo za posledních 100 let. Příčinou jsou stále výraznější trendy a jedním z nich je i elektromobilita. „Made in Germany znamená pro nás kromě kvality také změny vytvářením nových inovací. Proto je výzkum v naší společnosti jedním z nosných pilířů našeho úspěchu“, říká David Kaiser.

Spalovacími motory se zabýváme již 60 let od okamžiku založení společnosti. Vzhledem k těmto zkušenostem bylo přirozené, že jsme se z alternativních pohonů soustředili nejprve na elektro-vozidla s hybridními pohony. Podíváme-li se na množství registrací, jsou vozidla s hybridními pohony v rámci alternativních pohonů na čelním místě. Podle poradenských společností Statista a IHS Autoinsight se bude tento rozdíl do roku 2025 oproti čistým elektro-automobilům i nadále zvyšovat. „Sázíme na správného koně“, zdůraznil vedoucí oddělení F&E společnosti LIQUI MOLY. „Dieselové motory hrají u hybridů pouze nevýraznou roli s klesající tendencí, a proto jsme na trh přišli s aditivem do benzínového motoru.“

Také u maziv dochází ke změnám, i když pouze k vnějším: Etikety na kanystrech s obsahem 1 a 5 litrů se nahrazují piktogramy hybridu. Tak řidiči a servisní mechanici uvidí na první pohled, zda je daný motorový olej vhodný i pro vozidla s hybridním pohonem. Kdo se chce i přesto raději spolehnout na čísla, může využít online ukazatel olejů společnosti LIQUI MOLY.

„Bez náležité péče budou vznikat problémy“ 

Hybridní technologie znamenají pro integrovaný spalovací motor určitá rizika, je přesvědčen David Kaiser ze společnosti LIQUI MOLY 

Říjen 2017 – Vozidla s hybridním pohonem spojují dva různé zdroje síly v jednom automobilu: elektromotor a spalovací motor. Oproti běžným vozidlům, která jsou poháněná výhradně benzínovým nebo dieselovým motorem, je spalovací motor hybridního vozidla v provozu pouze v určitých situacích a často pod nízkou zátěží. David Kaiser, vedoucí oddělení výzkumu & vývoje u společnosti LIQUI MOLY, která se specializuje na motorové oleje a aditiva vysvětluje, jaké problémy to může způsobovat a jak jim předcházet.

Čím se liší požadavky spalovacího motoru v hybridním automobilu oproti běžnému vozidlu?

David Kaiser: V hybridním vozidle není spalovací motor ve stálém záběru. Při rozjíždění, v městském provozu a na krátkých vzdálenostech se používá energie elektro-pohonu. Pouze na dlouhých cestách, od středních rychlostí nebo v případě prázdné baterie sepne spalovací motor. Celkově platí, že je to velice jednostranný jízdní profil.

Ale při jízdě na dlouhé vzdálenosti nedochází k takovému opotřebení jako u krátkých tras, je to tak?

David Kaiser: Ano, to souhlasí. Hybridní vozidla mají oproti běžným automobilům výrazně snížený dojezd a projevují své silné stránky v oblasti krátkých a středních vzdáleností. Spalovací motor se využívá pouze krátkodobě. To je dobré pro životní prostředí, ale špatné pro motor.

Proč?

David Kaiser: Palivo zůstává u hybridů z důvodu nižší spotřeby v nádrži déle, a proto stárne. Motorový benzin a nafta mění své vlastnosti působením vzduchu resp. kyslíku, vlhkosti a teploty ve vzduchu. To zhoršuje vlastnosti spouštění za studena a jízdní vlastnosti u hybridních vozidel z důvodu delšího zahřívání motoru. Tím palivo podléhá také přirozenému stárnutí a oxidaci. Přívodem kyslíku palivo oxiduje. A to může vést k vytváření zbytků. Celkově se tímto zhoršují vlastnosti paliva. V extrémních případech se stane pro motor nepoužitelné.

Jak tomu může řidič předcházet?

David Kaiser: Kvalitu paliva je možné zvýšit přidáním takzvaných aditiv. Společnost LIQUI MOLY vyvinula podobnou příměs speciálně pro hybridní vozidla. Úkolem aditiv je zpomalení procesu stárnutí benzinu a tím udržení jeho stabilní kvality.

Mohou způsobovat problémy také zmiňované zbytky v nádrži?

David Kaiser: Předpokladem pro dobře fungující motor je motorový olej, elektrický proud, vzduch, chladicí voda a palivo. Pokud je některý z těchto prvků v nedostatečné kvalitě, je možný výpadek motoru. Zbytky v nádrži mohou ucpat palivový filtr. Tolik usazenin se však tvoří pouze ve výjimečných případech. Základní problém usazenin je tedy někde jinde?

Kde přesně?

David Kaiser: V hybridních vozidlech se používají nejnovější novinky z vývoje technologie motorů. Tyto moderní a účinné agregáty stavějí vysoké nároky na kvalitu paliva. Především u nepravidelného a krátkodobého provozu spalovacího motoru je nebezpečí, že ve spalovacím zařízení vzniknou zbytky, celkem vysoké. Ty zhoršují rozstřik a spalování paliva a v konečném efektu vedou k horšímu výkonu daného motoru. Nespálené palivo se může dostávat do motorového oleje a ten ředit. Proto je čistý spalovací systém absolutní nezbytností.

Jak je možné, udržet ho v čistotě?

David Kaiser: Stálý, rovnoměrný chod motoru je základem, není to však lék na všechny neduhy a u spalovacích motorů hybridních vozidel je to většinou výjimka. Speciální čisticí příměsi našeho aditiva do hybridních motorů tyto usazeniny rozpouštějí a zabraňují tvorbě nových přilnavých zbytků laků či pryskyřic. To znamená, že mohu dané aditivum použít jako prevenci nebo na řešení vzniklých problémů. Za účelem prevence je třeba ho přidávat do benzínu v nádrži pravidelně.

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

O společnosti LIQUI MOLY
LIQUI MOLY nabízí celosvětově jedinečně široký sortiment chemie pro auta s přibližně 4 000 výrobků: motorové oleje a aditiva, maziva a pasty, spreje a autokosmetiku, lepicí a těsnicí materiály. Společnost LIQUI MOLY, založená v roce 1957, vyvíjí a vyrábí výhradně v Německu. V oblasti aditiv je zde nespornou jedničkou na trhu a je stále znovu volená jako nejlepší značka olejů. Firma řízená majitelem Ernstem Prostem prodává své produkty ve více než 120 zemích a v roce 2016 docílila obratu ve výši 489 milionů eur.

Media

Media