Eksportivatel ettevõtetel on kolmandiku võrra suurem potentsiaal kasu suurendada kui siseturule jäävatel ettevõtetel

Kuid uus uuring toob esile mitmeid probleeme, mis takistavad ettevõtetel välisturgudele laieneda. 

Jätkuvalt segastes majandusoludes on rahvusvahelise kaubandusega tegelevatel ettevõtetel märgatavalt suuremad tulud ja kasum kui siseturgudel tegutsevatel ettevõtetel.

50% eksportivatest rahvusvahelistest ettevõtetest väidab, et kasum on viimase 12 kuu jooksul suurenenud, ainult siseturgudel kauplevatest ettevõtetest väidab seda vaid 38%.

Kuid erinevad mured segavad paljudel ettevõtetel välismaale laieneda.  Peamised põhjused, mis takistavad ettevõtetel vastu võtta tähtsat ja kasulikku otsust välismaale laieneda, on maine kujundamine välismaal, keerulised välismaised maksusüsteemid, kinnisvarakulud ja bürokraatia, poliitiline kõikuvus ja looduskatastroofid nagu üleujutused või maavärinad.

Need on globaalsete töökohalahenduste pakkuja Reguse teise ekspordi kohta tehtud ülemaailmse uuringu tulemused, mis sisaldavad rohkem kui 20 000 juhtivtöötaja arvamust enam kui 90 riigist üle maailma. 

„Meie uuring tõepoolest näitab välismaale laienemise kasulikkust,” ütleb Reguse piirkonna asepresident Olivier de Lavalette. „Kuid on selge, et välismaale laieneda soovivad ettevõtted seisavad silmitsi mitmete suurte probleemidega. Kui esimene entusiasm on kadunud, peavad ettevõtted toime tulema suure halduskoormuse või välisriigis büroo rajamise raskustega.  Lahenduseks võivad osutuda riigis asuvad Reguse juhitud ärikeskused, kuna need pakuvad paindlikku töökohta ja kohaliku ärikogemusega inimeste pakutavaid taskukohaseid haldusteenuseid, samuti annab ärikeskus ettevõttele kohaliku büroo ilma finantsriskita, mida tavaliselt välismaale laienemisega seostatakse.”

Peamised järeldused ja statistika

  • 50% rahvusvahelise kaubandusega tegelevatest ettevõtetes üle maailma väitis, et viimase 12 kuu jooksul on nende kasum suurenenud, siseturgudel kauplevatest ettevõtetest väitis seda vaid 38%.

  • Samal ajavahemiku jooksul väitis 59% eksportivatest ettevõtetest, et nende tulud on suurenenud, siseturgudel kauplevatest ettevõtetest väitis seda vaid 47%.

  • Neli viiendikku (81%) Eesti ettevõtetest näeb välismaale laienemise peamiste takistustena halduskoormust ja kinnisvarakulusid.

  • o   Järgnevad maine loomine välismaal (50%) ja riskide haldamine (46%) – sealhulgas poliitiline risk ning looduskatastroofide, näiteks maavärinate, taifuunide ja üleujutuste, võimalus.
  • o   Töötajate värbamine tekitab muret rohkem kui kolmandikul vastajatest (40%).
  • o   Kohaliku maksusüsteemi ja eeskirjade järgimine on samuti paljude ettevõtete jaoks oluline takistus.

Märkused toimetajatele

1) Reguse kõneisik on intervjuuks saadaval
2) Täielik aruanne on saadaval veebilehel www.regus.presscentre.com  
3) Uurimismeetodid:

Septembris 2012 küsitleti üle 24 000 äriinimese rohkem kui 90 riigist. Vastajad valiti Reguse ülemaailmsest kontaktide andmebaasist, mis hõlmab üle 1 miljoni äriinimese, esindades ettevõtete juhtivtöötajaid ja omanikke üle maailma. Vastajatelt küsiti, millised on nende arvates kodus töötamise suurimad tõhusust vähendavad tegurid. Uuringut korraldas ja haldas sõltumatu organisatsioon MindMetre, www.mindmetre.com