Hoiame emad tööl

Töötavad emad on majandusarengu puhul võtmeküsimus, kuid paindlikkus on väga oluline, nagu Reguse küsitlus välja selgitas

Kuidas saavad Eesti ettevõtted oma eriala spetsialistidest naised pärast lapsepuhkust tagasi tööle? Reguse viimases küsitluses osales üle 26 000 äriinimese rohkem kui 90 riigist ning Eesti vastajate arvates on peamised võimalused suurema paindlikkuse tutvustamine, lähedalasuv lapsehoid, videokonverentside tehnoloogia kasutamise suurendamine ja töö jagamine.  Juhtkonnad on nõus, et naiste suurem osalemine töövoos on kasvu säilitamiseks ja tõstmiseks väga oluline, kuid professionaalsed naised leiavad üha enam, et lapse eest hoolitsemine sunnib neid pärast lapsepuhkust tööle mitte naasma. Seda arusaama tuleb kiiresti muuta.

Tööle naasvad emad ei ole mitte ainult majandusarengus võtmeküsimus, nad on olulised ka ettevõtte tasandil. Vastajad väitsid, et tööle naasvate emade värbamine aitab suurendada tootlikkust, kuna võib-olla hoitakse kokku koolitus- ja värbamiskulude pealt. See tulemus kinnitab Reguse eelmist uuringut, millest selgus, et 56% ettevõtetest üle maailma väärtustavad osalise tööajaga tööle naasvaid emasid, kuna nad pakuvad oskusi ja kogemusi, mida on praegusel turul raske leida. 72% usuvad, et ettevõtted, kes ignoreerivad osalise tööajaga tööle naasvaid emasid, jäävad ilma olulistest ja väärtuslikest töötajatest.[1]

Vastajad üle maailma leidsid, et rohkem puhkusepäevi ei ole väga oluline meede, mis aitab emadel pärast lapsepuhkust tööle naasta. Pigem peeti tähtsaks radikaalseid tööviisi muudatusi kui lisapuhkusepäevi.

Peamised järeldused ja statistika

 • Eesti töötajate arvates on järgmised meetmed tähtsad naiste pärast lapsepuhkust tööle naasmise soodustamisel.
  • Paindlik tööaeg – valisid kõik vastajad
  • Võimalus töötada kodule lähemal (94%)
  • Lähedalasuv lapsehoid (94%)
  • Võimalus vähemalt aeg-ajalt valida reisimise asemel videokonverents (85%)
  • Töö jagamine (64%)
 • 79% vastanutest usub, et rohkem puhkusepäevi aitab rohkematel emadel tööle naasta.
 • 55% arvab, et tööle naasvate emade värbamine võib tootlikkust suurendada.

Reguse pressiesindaja kommenteerib (Olivier de Lavalette): „Suurem tööle naasvate emade kaasamine töövoogu on väga tähtis: suurenev SKP,[2] püsiv kasv, oskustega tööjõu värbamine ja vaesusega võitlemine on vaid osa kaasnevatest kasudest. Isegi ettevõtte tasandil on pärast lapsepuhkust tööle naasvate emade värbamisel suuri eeliseid: ligipääs oskustega ja koolitatud töötajatele, vähem meeskonna vahetamist ning selle küsitluse kohaselt isegi suurenev produktiivsus. Siiski kaotatakse mitmeid võimekaid ja koolitatud tähtsate oskuste ja kvalifikatsiooniga töötajaid, kuna naised leiavad, et lapse eest hoolitsemine ja töötamine ei sobi omavahel kokku.”

„Kuid viimane uuring näitab, et töötajad peavad ülekaalukalt paindlikku töötunde ja asukohta arvestavat töötamist lahenduseks, mis aitab rohkematel emadel pärast lapsepuhkust tööle naasta. Kuna paindliku töötamise osakaal suureneb üle maailma, soovitame kooskõlas selle uuringuga töökorraldusi kiiresti muuta, kuna see aitab emadel tööle naasta, kelle panus ettevõttesse ja majandusse jääks muidu andmata.”


[1] Regus, emadepäev, jaanuar 2011

[2] The White House Council on Women and Girls, Keeping America’s women moving forward, aprill 2012; World Economic Forum, 2011; ESCAP, 2007; Goldman-Sachs Economic Research, Weekly comment: Productivity, Much ado about nothing, reede, 26 August 2011

Jaanuaris 2013 küsitleti üle 26 000 äriinimese rohkem kui 90 riigist. Vastajad valiti Reguse ülemaailmsest kontaktide andmebaasist, mis hõlmab üle 1 miljoni äriinimese, esindades ettevõtete juhtivtöötajaid ja omanikke üle maailma. Vastajatelt küsiti, millised meetmed on nende arvates olulised, et julgustada emadel tööle naasmist. Samuti küsiti üldisi seisukohti tööle naasvate emade kohta. Uuringut korraldas ja haldas sõltumatu organisatsioon MindMetre, www.mindmetre.com

Media

Media

Documents & Links