Metsä Wood andis Eesti idufirmale Team 99 auhinna keskkonnasõbraliku mooduldisani eest

Report this content

Soome puiduettevõte Metsä Wood andis Eesti tootearendusmeeskonnale Team 99 auhinna uuendusliku mooduli disaini eest – ettevõtte arendatavat puitmoodulit saab kasutada erineva kuju ja suurusega ehitiste rajamisel, vähendades samal ajal hoone süsinikujalajälge. Moodul koosneb üleni Metsä Woodi poolt toodetavast Kerto® LVL-ist ehk lamineeritud vineerpuidust, see aga muudab ehitamise kiireks, kergeks ja keskkonnasõbralikuks.

Auhinnatud tooteidee on üks oktoobri algul Tallinnas toimunud puidu-hackathon’i tulemustest. Üritus leidis aset Eesti Kunstiakadeemia ja Garage 48 koostöös. Nädalavahetuse jooksul töötas erinevate puidu kasutamisega seotud ideede arendamisega enam kui 100 inimest, et luua puidu – naturaalse ja uueneva ehitusmaterjali – abiga uusi kliimasõbralikke lahedusi. 

 Metsä Wood pakkus üritusel osalenutele võimalust osaleda lisaks veel ühel võistlusel – luua ehituse element, moodul, mis kasutaks Kerto® LVLi modulaarses linnaehituses. Võistkondadel paluti laadida valminud tööde joonised üles online-keskkonda opensourcewood.com. Tegu on internetiplatvormiga, mille eesmärgiks on jagada modulaarse puidust ehitamise alaseid uuenduslikke ideid. Võitja valis välja Metsä Woodi tehnilistest ekspertidest koosnev meeskond.

Priit Reinpõld, üks 1500-eurose auhinna võitnud meeskonna liikmetest, ütles, et nende meeskonna eesmärgiks oli jõuda hackathon’i jooksul lahenduseni, mis aitaks kõigil paremini ehitada. ”Öeldes paremini, pean ma silmas kiiremini, kõrgemale ja keskkonnasõbralikumalt. Prototüüp, mida Metsä Woodile tutvustasime, on universaalne ehitusmoodul, mis sihib just neid eesmärke,” rääkis ta.

Võitjaks osutunud meeskond pakkus välja uudse meetodi puidust liidete teostamiseks, milles traditsioonilised puusepavõtted on teostatud CNC-masinate poolt. Sealjuures kasutatakse töödeldud puitmaterjalist tooteid nagu Kerto® LVL. Lisaks tehnilistele aspektidele peeti silmas kestlikkust ja ehitise elutsüklit. „Et ehitise osi oleks võimalik taaskasutada või isegi nende abil midagi uut luua, kui ehitise eluiga otsa saab, tuleb vältida materjalide segamist. Meie pakutud lahenduse abil on see saavutatav ja nii on võimalik luua süsinikuneutraalseid ehitisi,” lisas Reinpõld. Lisaks temale kuulusid võitjaks osutunud meeskonda Sten-Mark Mändmaa, Kristel Ratassepp, Elar Rämmeld ja Kaarel Susi.

”Usume Metsä Woodis teadmiste jagamisse asjatundjate vahel. See, kui professionaalid vahetavad infot modulaarsetest puitkonstruktsioonidest ehitamisest ja selle eelistest, aitab puidust ehitamise eelistel jõuda ka laiema publikuni. Open Source Woodi platvormil saavad kasutajaid oma puidust ehitamiseks loodud jooniseid jagada ja näha ka teiste kasutajate omi,“ rääkis toimunud hackathon’i üks mentoreist, Tuukka Kyläkallio Metsä Woodist.

”Tallinnas toimunud hackathon oli väga võimas – tegu oli inspireeriva nädalavahetusega täis innovatsiooni, erinevate valdkondade ülest koostööd. Seda kõike rõõmsas puiduga katsetamise atmosfääris. Selle nädalavahetuse tulemusena sündis mitmeid uusi ideid, kus puit oli kasutusel peamise materjalina. Just see on tõestuseks koostöö ja avatud teadmiste jagamise olulisusest. Need põhimõtted on ka Open Source Woodi initsiatiivi alustaladeks.“

Open Source Wood on avatud teadmiste jagamise ja innovatsiooni platvorm modulaarsete puitkonstruktsioonide alal. Selle loojaks on Soome ettevõte Metsä Wood. Open Source Woodi keskkonnas saavad arhitektid ja insenerid jagada oma ideid ja jooniseid. Üles laetud töid hindavad teised puidutööstuse professionaalid, kes jagavad ka toetust ideede edasi arendamiseks. Lisaks leiavad keskkonnast abi ja täiendavaid teadmisi tudengid ja inspiratsiooni kõik, kes on tegevad puidutööstuses.

Kõik platvormile üles riputatud joonised on tasuta kasutatavad, kaasa arvatud Team 99 võidutöö, mille leiab siit https://opensourcewood.com/Pages/Idea.aspx?i=166

Images: https://databank.metsagroup.com/l/RN5L877_RWTM

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Metsä Wood

www.metsawood.ee

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puidust toodete valmistajaid. Oleme pühendunud kolme kliendirühma teenindamisele: ehitus-, tööstus- ja turustusklientidele. Meie peamised tooted on Kerto® LVL, vineer ja muud puidutooted. Müüme ka Metsä Fibre’i toodetud põhjamaist puitu.

2018. aastal oli Metsä Woodi müügitulu 0,4 miljardit eurot, ettevõttes töötab ligikaudu 1500 inimest. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Jälgige Metsä Woodi: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest

Subscribe

Media

Media