Invitasjon til medieevent: Monteringsstart for limtrekonstruksjonene i verdens høgeste trehus

I neste uke starter monteringen av limtrekonstruksjoner i verdens høgeste trehus - Mjøstårnet i Brumunddal. Bygget monteres i fire trinn, og første byggetrinn har limtrekonstruksjoner som vil bli 17 m høye. 

Vi inviterer herved media til å ta del i begivenheten. Representanter fra Moelven Limtre AS (Rune Abrahamsen), AB Invest (Arthur Buchardt) og entreprenøren HENT AS vil være til stede og svare på spørsmål.

Sted: Anleggsbrakka ved Mjøstårnet i Brumunddal. https://goo.gl/maps/oA3eWrSHQiM2
Når: Tirsdag 5. september Kl. 10.00

- De største søylene er 1,5 m x 0,6 m, noe som er nødvendig for at bygget skal tåle de store belastningene det vil bli utsatt for, sier direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS.

Det blir mulighet for både bra TV, flott bilder og relevante intervjuer ved anlegget. En viktig kick off for et hus som allerede når enorm oppmerksomhet verden over.

NB! For adgang innenfor byggeplassgjerdet er det påkrevd med verneutstyr. Vi har vester, hjelm og vernebriller til utlån. HMS-reglene ved en anleggsplass er svært strenge. Derfor er det påkrevet at a) samtlige redaksjoner melder sin ankomst (helst dagen før) og helst hvem som kommer (navn og telefonnummer), b) alle møter i god tid før kl. 10.00, c) samtlige følger godt med på en fem-minutters sikkerhetsgjennomgang før vi setter i gang, og d) at alle går samlet på en omvisning på byggeplass. Det bes om respekt for disse reglene.

Vi satser på at det arrangeres felles fotoshoot. For individuelle ønsker rundt fotomuligheter og intervjuer, ta kontakt med undertegnede.

Velkommen til anleggsbrakka ved Mjøstårnet!

For ytteligere informasjon og påmelding:

Tom Erik Holmlund
Kommunikasjonsansvarlig
Moelven Industrier
Mobil + 47 9 668 668
E-post: teh@moelven.com 

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3600 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Media

Media