NISSAN GRYNASIS PELNAS 2009 FISKALINIŲ METŲ 3-ĄJĮ KETVIRTĮ PASIEKĖ 45 MILIJARDŲ JENŲ

Jokohama, 2010 m. vasario 9 d. Šiandien Nissan Motor Co., Ltd. paskelbė 2009 fiskalinių metų, pasibaigsiančių 2010 m. kovo 31 d., trečiojo ketvirčio bei pirmųjų devynių mėnesių finansinius rezultatus. Trečiojo ketvirčio konsoliduotas grynasis pelnas atskaičius mokesčius sudarė 45 milijardų jenų (480 milijonų JAV dolerių, 340 milijonų eurų). Geresnių nei tikėtasi rezultatų pavyko pasiekti daugiausia dėl papildomų pardavimo apimčių, kurias lėmė skatinimai atsisakyti senų automobilių didžiosiose rinkose, pardavimo apimčių augimo Kinijoje bei veiksmingo atsakomųjų priemonių, sekusių pasaulinę finansinę ir ekonominę krizę, įgyvendinimo. Grynosios įplaukos buvo 1,9962 trilijonų jenų (21,33 milijardų JAV dolerių, 15,01 milijardų eurų), 9,9%, lyginant su ankstesniais metais. Veiklos pelnas pasiekė 134,1 milijardų jenų (1,43 milijardų JAV dolerių, 1,01 milijardų eurų), o veiklos pelno marža pasiekė 6,7%. Įprastinės veiklos pelnas sudarė 112,7 milijardų jenų (1,2 milijardų JAV dolerių, 850 milijonų eurų). „Mūsų pasiekimai 2009 fiskalinių metų trečiąjį ketvirtį teikia pasitikėjimo ir įrodo, kad mūsų atsakomosios priemonės yra veiksmingos, – teigė Nissan prezidentas ir vadovas Karlosas Ghosnas. – Nepaisant teigiamų ketvirčio rezultatų, manome, kad pasaulinės ekonomikos sąlygos vis dar nepastovios ir nepatikimos, todėl stengsimės likti apdairūs, kol pastebėsime aiškių įrodymų, jog pasaulinių rinkų ekonominis atsigavimas yra ilgalaikis.“ 2009 m. nuo spalio iki gruodžio mėn. Nissan visame pasaulyje pardavė 882 000 automobilių, o tai yra 20,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį 2008 fiskaliniais metais. 2009 m. nuo balandžio iki gruodžio mėn. grynasis pelnas atskaičius mokesčius sudarė 54 milijardus jenų (580 milijonų JAV dolerių, 410 milijonų eurų), 25%, lyginant su ankstesniais metais. Grynosios įplaukos 19,5% iki 5,3796 trilijonų jenų (57,47 milijardų JAV dolerių, 40,45 milijardų eurų). Veiklos pelnas sudarė 228,9 milijardų jenų (2,45 milijardų JAV dolerių, 1,72 milijardų eurų), 147,6%. Veiklos pelno marža pasiekė 4,3%. Įprastinės veiklos pelnas sudarė 145,9 milijardų jenų (1,56 milijardų JAV dolerių, 1,1 milijardų eurų), 62%. Visame pasaulyje Nissan pardavė 2 505 000 automobilių per pirmuosius devynis fiskalinių metų mėnesius, 4,8% mažiau, lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Įmonė išanalizavo savo visų 2009 fiskalinių metų prognozę. Remiantis valiutų kursu 92 jenos už dolerį ir 132 jenos už eurą, patikslintu vidutiniu visų fiskalinių metų kursu, Tokijo biržai Nissan pateikė tokią 2010 m. kovo 31 d. pasibaigsiančių fiskalinių metų prognozę: • Grynosios įplaukos: 7,4 trilijonų jenų (80,43 milijardų JAV dolerių, 56,06 milijardai eurų); • Veiklos pelnas: 290 milijardų jenų (3,15 milijardų JAV dolerių, 2,2 milijardai eurų); • Grynasis pelnas: 35 milijardai jenų (380 milijonų JAV dolerių, 270 milijonų eurų); • Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos išlaidos: 395 milijardai jenų (4,29 milijardai JAV dolerių, 2,99 milijardai eurų); • Kapitalo išlaidos: 300 milijardų jenų (3,26 milijardų JAV dolerių, 2,27 milijardai eurų). 1 pastaba: 2009 m. lapkričio 4 d. Tokijo biržai Nissan pateikė tokią 2010 m. kovo 31 d. pasibaigsiančių fiskalinių metų prognozę, paremtą valiutų kursu 90 jenų už dolerį bei 131,6 jenos už eurą: • Grynosios įplaukos: 7 trilijonai jenų (77,78 milijardo JAV dolerių, 53,19 milijardo eurų); • Veiklos pelnas: 120 milijardų jenų (1,33 milijardo JAV dolerių, 910 milijonų eurų); • Grynasis nuostolis: 40 milijardų jenų (440 milijonų JAV dolerių, 300 milijonų eurų); • Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos išlaidos: 395 milijardai jenų (4,39 milijardo JAV dolerių, 3 milijardai eurų); • Kapitalo išlaidos: 325 milijardai jenų (3,61 milijardo JAV dolerių, 2,47 milijardo eurų). 2 pastaba: Skaitytojų patogumui, sumos pateikiamos doleriais ir eurais, remiantis valiutų kursu 93,6 jenų už dolerį ir 133 jenos už eurą. Tai 2010 m. kovo 31 d. pasibaigsiančių fiskalinių metų pirmųjų devynių mėnesių vidutinės valiutų kurso reikšmės.

Subscribe

Documents & Links