NISSAN TĪRĀ PEĻŅA 2009. FISKĀLĀ GADA PIRMAJĀ PUSĒ SASNIEDZ 70 MILJONUS EIRO

- Nissan nosaka prognozi pilnam 2009. fiskālajam gadam

Nissan Motor Co. Ltd. paziņoja savus 2009. fiskālā gada, kas noslēdzas 2010. gada 31. martā, pirmās puses finanšu rezultātus, kā arī otrā ceturkšņa rādītājus. Sešos mēnešos līdz pat septembrim tīrā peļņa pēc nodokļu nomaksas sasniegusi 70 miljonus eiro, kas ir par 92,9 % mazāk salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā. Rezultāti bijuši labāki, nekā paredzēts, galvenokārt pateicoties automobiļu pārstrādes iniciatīvām galvenajos tirgos, pārdošanas apjomu pieaugumam Ķīnā un efektīvai „Nissan atveseļošanas plāna” realizācijai. Pirmā pusgada, no 2009. gada aprīļa līdz septembrim, galvenie rādītāji: • tīrie ieņēmumi – 25,4 miljardi eiro, kas ir par 30,5 % mazāk nekā pirms gada • pamatražošanas peļņa – 710 miljoni eiro (par 50,5 % mazāk), pamatražošanas peļņas norma sasniegusi 2,8 % • parastā peļņa sasniegusi 250 miljonus eiro (par 83,6 % mazāk) • Nissan visā pasaulē pārdevis 1 623 000 automobiļu, kas ir par 14,6 % mazāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Otrā ceturkšņa, no 2009. gada jūlija līdz septembrim, galvenie rādītāji: • tīrā peļņa – 190 miljoni eiro (par 65,3 % mazāk); • tīrie ieņēmumi – 14,03 miljardi eiro, kas ir par 25,9 % mazāk nekā pirms gada; • pamatražošanas peļņa – 630 miljoni eiro (par 25,4 % mazāk), pamatražošanas peļņas norma sasniegusi 4,5 % • parastā peļņa sasniegusi 450 miljonus eiro (par 50,7 % mazāk) • otrajā ceturksnī Nissan pārdevis 901 000 automobiļu, kas ir par 6,8 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2009. fiskālajā gadā Nissan globāli pavisam būs izlaidis astoņus jaunus produktus. Uzņēmums ir aprēķinājis arī pilna 2009. fiskālā gada prognozi. Pamatojoties uz ārzemju valūtu kursiem, respektīvi, 90 jenas par dolāru un 131,6 jenas par eiro, kas aprēķināti kā vidējie kursi visā fiskālajā gadā, Tokijas Fondu biržā Nissan iesniedzis šādu prognozi par fiskālo gadu, kas noslēgsies 2010. gada 31. martā: • tīrie ieņēmumi – 53,19 miljardi eiro • pamatražošanas peļņa – 910 miljoni eiro • tīrie zaudējumi – 300 miljoni eiro • pētniecības un attīstības izmaksas – 3 miljardi eiro • kapitālieguldījumi – 2,47 miljardi eiro. 1. komentārs: 2009. gada 12. maijā Tokijas Fondu biržā Nissan sākotnēji iesniedza šādu prognozi par fiskālo gadu, kas noslēdzas 2010. gada 31. martā, pamatojoties uz ārzemju valūtas kursiem - 95 jenas par dolāru un 125 jenas par eiro: • tīrie ieņēmumi – 55,6 miljardi eiro • pamatražošanas zaudējumi – 800 miljoni eiro • tīrie zaudējumi – 1,36 miljardi eiro • pētniecības un attīstības izmaksas – 3,2 miljardi eiro • kapitālieguldījumi – 2,8 miljardi eiro.

Subscribe

Documents & Links