NISSAN TĪRIE IEŅĒMUMI 2009. FINANŠU GADA TREŠAJĀ CETURKSNĪ – 45 MILJARDI JENU

JOKOHAMA (2010. gada 9. februārī). Nissan Motor Co., Ltd. šodien izziņoja 2009. finanšu gada, kas noslēgsies 2010. gada 31. martā, trešā ceturkšņa, kā arī pirmo deviņu mēnešu finanšu rezultātus. Trešajā ceturksnī konsolidētie tīrie ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas sasniedza 45 miljardus jenu (480 miljonus ASV dolāru, 340 miljonus eiro). Šie rezultāti, kas pārspējuši cerētos, panākti, galvenokārt pateicoties lielākiem pārdošanas apjomiem, ko veicinājušas veco automobiļu nodošanas kampaņas galvenajos tirgos, pārdošanas apjomu pieaugums Ķīnā un efektīvu pretpasākumu veikšana globālajai finanšu un ekonomikas krīzei. Tīrie ieņēmumi bija 1.9962 triljoni jenu (21.33 miljardi ASV dolāru, 15.01 miljardi eiro), palielinājās par 9.9 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pamatdarbības peļņa bija 134.1 miljardi jenu (1.43 miljardi ASV dolāru, 1.01 miljardi eiro), un pamatdarbības rentabilitāte sasniedza 6.7 %. Parastā peļņa bija 112.7 miljardi jenu (1.20 miljardi ASV dolāru, 850 miljoni eiro). „Mūsu 2009. finanšu gada trešā ceturkšņa rezultāti ir uzmundrinoši un pierāda, ka pretpasākumi ir iedarbīgi,” teica Nissan prezidents un izpilddirektors Karloss Gosns. „Tomēr, neraugoties uz pozitīvajiem ceturkšņa rezultātiem, mēs uzskatām, ka globālās ekonomikas apstākļi joprojām ir nepastāvīgi un nedroši, tāpēc arī turpmāk saglabāsim piesardzību, līdz būs redzami skaidri pierādījumi, ka pasaules tirgos iestājusies stabila atlabšana.” No 2009. gada oktobra līdz decembrim Nissan visā pasaulē pārdeva 882 000 automobiļu, kas ir par 20.6 % vairāk nekā tajā pašā periodā 2008. finanšu gadā. No 2009. gada aprīļa līdz decembrim tīrie ienākumi pēc nodokļu nomaksas sasniedza 54 miljardus jenu (580 miljonus ASV dolāru, 410 miljonus eiro), par 25 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tīrie ieņēmumi samazinājās par 19.5 % līdz 5.3796 triljoniem jenu (57.47 miljardiem ASV dolāru, 40.45 miljardiem eiro). Pamatdarbības peļņa bija 228.9 miljardi jenu (2.45 miljardi ASV dolāru, 1.72 miljardi eiro), pieaugums par 147.6%. Pamatdarbības rentabilitāte sasniedza 4.3%. Parastā peļņa bija 145.9 miljardi jenu (1.56 miljardi ASV dolāru, 1.1 miljardi eiro), līdz 62%. Finanšu gada pirmajos deviņos mēnešos Nissan visā pasaulē pārdeva 2 505 000 automobiļu, kas ir par 4.8 % mazāk salīdzinājuma ar to pašu periodu iepriekšējā gadā. Uzņēmums pārskatījis savu pilna finanšu gada prognozi 2009. finanšu gadam. Pamatojoties uz valūtas maiņas kursu 92 jenas par dolāru un 132 jenas par eiro – pārskatīto vidējo kursu pilnam finanšu gadam, Nissan iesniedza Tokijas Biržā šādu prognozi finanšu gadam, kas noslēgsies 2010. gada 31. martā: • tīrie ieņēmumi 7.4 triljoni jenu (80.43 miljardi ASV dolāru, 56.06 miljardi eiro); • pamatdarbības peļņa 290 miljardi jenu (3.15miljardi ASV dolāru, 2.2 miljardi eiro); • tīrā peļņa 35 miljardi jenu (380 miljoni ASV dolāru, 270 miljoni eiro); • R&D izdevumi 395 miljardi jenu (4.29 miljardi ASV dolāru, 2.99 miljardi eiro); • kapitālizmaksas 300 miljardi jenu (3.26 miljardi ASV dolāru, 2.27 miljardi eiro). 1. piezīme. 2009. gada 4. novembrī Nissan iesniedza Tokijas Biržā šādu prognozi finanšu gadam, kas noslēgsies 2010. gada 31. martā, pamatojoties uz valūtas maiņas kursu 90 jenas par dolāru un 131,6 jenas par eiro: • tīrie ieņēmumi 7 triljoni jenu (77,78 miljardi ASV dolāru, 53,19 miljardi eiro); • pamatdarbības peļņa 120 miljardi jenu (1,33 miljardi ASV dolāru, 910 miljardi eiro); • tīrie zaudējumi 40 miljardi jenu (440 miljoni ASV dolāru, 300 miljoni eiro); • R&D izdevumi 395 miljardi jenu (4,39 miljardi ASV dolāru, 3 miljardi eiro); • kapitālizmaksas 325 miljardi jenu (3,61 miljards ASV dolāru, 2,47 miljardi eiro). 2. piezīme. Lasītāju ērtībai summas dolāros un eiro ir konvertētas pēc valūtas maiņas kursa 93.6 jenas par dolāru un 133 jenas par eiro, kas ir vidējais kurss finanšu gada, kas noslēgsies 2010. gada 31. martā, pirmajos deviņos mēnešos.

Subscribe

Documents & Links