PER PIRMĄJĮ 2009 BIUDŽETINIŲ METŲ PUSMETĮ „NISSAN“ GAUTOS GRYNOSIOS PAJAMOS SUDARĖ 70 MLN. EURŲ

- „Nissan“ peržiūrėjo visų 2009 biudžetinių metų prognozes

„Nissan Motor Co., Ltd.“ šiandien paskelbė 2009 biudžetinių metų, kurie baigsis 2010 m. kovo 31 d., pirmojo pusmečio finansinius rezultatus ir antrojo ketvirčio veiklos rezultatus. Per šešis mėnesius (įskaitant rugsėjį) grynosios pajamos, sumokėjus mokesčius, iš viso sudarė 70 mln. eurų, t. y. sumažėjo 92,9%, palyginti su pernai per tą patį laikotarpį uždirbtomis pajamomis. Geresnių nei tikėtasi rezultatų pasiekta daugiausia dėl vyriausybių pagrindinėse rinkose paramos programų, kai už senus automobilius, įsigyjant naują, buvo mokamaos kompensacijos, prekybos augimo Kinijoje ir įgyvendinamo efektyvaus „Nissan“ atgaivinimo plano. Pagrindiniai pirmojo 2009 m. pusmečio (nuo balandžio iki rugsėjo mėn. imtinai) rodikliai: • grynosios įplaukos – 25,4 mlrd. eurų (30,5% mažesnės nei prieš metus); • ūkinės veiklos pelnas – 710 mln. eurų (50,5% mažesnis nei pernai); veiklos pelno marža sudarė 2,8%; • įprastinės veiklos pelnas sudarė 250 mln. eurų (sumažėjo 83,6%); • „Nissan“ visame pasaulyje pardavė 1 623 000 automobilių, t. y. 14,6% mažiau nei pernai. Pagrindiniai antrojo 2009 m. ketvirčio (nuo liepos iki rugpjūčio mėn. imtinai) rodikliai: • grynosios pajamos – 190 mln. eurų (sumažėjo 65,3%); • grynosios įplaukos – 14,03 mlrd. eurų (sumažėjo 25,9%, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatais); • ūkinės veiklos pelnas – 630 mln. eurų (25,4% mažesnis); veiklos pelno marža sudarė 4,5%; • įprastinės veiklos pelnas sudarė 450 mln. eurų (sumažėjo 50,7%); • „Nissan“ per antrąjį ketvirtį pardavė 901 000 automobilių, t. y. 6,8% mažiau nei prieš metus. 2009 biudžetiniais metais „Nissan“ visame pasaulyje pristatys iš viso aštuonis visiškai naujus produktus. Bendrovė peržiūrėjo visų 2009 biudžetinių metų prognozes. Atsižvelgdama į užsienio valiutos kursus, kai vienas doleris prilygsta 90 jenų, o vienas euras – 131,6 jenos, ir remdamasi vidutiniu visų biudžetinių metų valiutos kursu, „Nissan“ Tokijo fondų biržoje užregistravo tokius prognozuojamus biudžetinių metų, kurių pabaiga – 2010 m. kovo 31 d., rezultatus: • grynosios įplaukos – 53,19 mlrd. eurų; • ūkinės veiklos pelnas – 910 mln. eurų; • grynasis nuostolis – 300 mln. eurų; • tyrimų ir plėtros išlaidos – 3 mlrd. eurų; • investicijos – 2,47 mlrd. eurų. 1 pastaba. 2009 m. gegužės 12 d., atsižvelgdama į užsienio valiutų kursus, kai vienas doleris prilygo 95 jenoms, o euras – 125 jenoms, „Nissan“ Tokijo fondų biržoje užregistravo tokius pradinius prognozuojamus biudžetinių metų, kurių pabaiga – 2010 m. kovo 31 d., rezultatus: • grynosios įplaukos – 55,6 mlrd. eurų; • ūkinės veiklos nuostolis – 800 mln. eurų; • grynasis nuostolis – 1,36 mlrd. eurų; • tyrimų ir plėtros išlaidos – 3,2 mlrd. eurų; • investicijos – 2,8 mlrd. eurų.

Subscribe

Documents & Links