Põhjamaade Investeerimispank annab laenu uute Eesti ja Leedu tuuleparkide ehitamiseks

Report this content

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Eesti taastuvenergia tootja Enefit Green AS on kokku leppinud 80 miljoni euro suuruses laenus tähtajaga 12 aastat, et kaasfinantseerida tuuleenergia projekte Leedus ja Eestis.

Enefit Green ehitab praegu Leedus kahte tuuleparki: Šilale II ja Akmene. Nende kahe tuulepargi valmides lisandub Balti regiooni kokku 118 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Tuuleparkide kasutuselevõtt on kavandatud 2023. aasta lõppu. Akmene tuulepargist (75 MW) saab ettevõtte suurim tuulepark.

Samuti plaanib Enefit Green rajada 20-megavatise tuulepargi Ida-Eestisse, lõplik investeerimisotsus tehakse 2022. aasta esimeses kvartalis.

„Enefit Greeni eesmärk on suurendada süsinikuvaba ja keskkonnasäästliku elektri kättesaadavust kõigil oma koduturgudel Poolast Soomeni. Koostöö alustamine strateegilise finantspartneriga kinnitab, et kavandatud projektid on elujõulised ning rohelise energia suuremahuline tootmine on oluline nii Eestile kui ka kõikidele naaberriikidele,“ ütleb Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim.

„NIB toetab Enefit Greeni püüdlusi vähendada sõltuvust fossiilkütustel põhinevast energiatootmisest. NIBi rahastus täiendab kohalike kommertspankade ja kapitaliturgude kaudu kaasatud vahendeid ja sellega toetame Enefit Greeni pikaajalisi strateegilisi investeeringuid taastuvenergia tootmisvõimsusesse,“ ütleb André Küüsvek, Põhjamaade Investeerimispanga president ja tegevdirektor.

Enefit Green AS on taastuvenergia tootja Läänemere piirkonnas. Kontsern kasutab elektri- ja soojusenergia tootmiseks peamiselt tuuleenergiat, kuid ka olmejäätmeid, biomassi ning päikese- ja hüdroelektrienergia allikaid Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Enefit Green AS on ettevõtte Eesti Energia AS tütarettevõte, mis on täielikult Eesti Vabariigile kuuluv integreeritud avalikku teenust osutav ettevõte. 21. oktoobril 2021 viis Enefit Green AS lõpule esmase avaliku pakkumise ja oma aktsiate noteerimise Nasdaq Balti börsidel, mille tulemusena säilitas Eesti Energia AS ettevõttes 77% osaluse.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. Põhjamaade Investeerimispangal on kõrgeim võimalik krediidireiting – juhtivate reitinguagentuuride Standard & Poor’s ja Moody’s hinne AAA/Aaa.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
Kersti Talving, avaliku sektori ja avalike teenuste vanemkliendijuht, 
tel +358 10 618 0245, kersti.talving@nib.int

Arild Moen, kommunikatsioonijuht, tel +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Tags:

Subscribe