Össur - Viðskipti fjárhagslega tengds aðila


            
Nafn fjárhagslega tengds aðila sem á viðskipti	William Demant Invest
Nafn fruminnherja	Niels Jacobsen
Tengsl fruminnherja við útgefanda	Formaður Stjórnar Össurar
Dagsetning viðskipta	15.2.2007	 
Kaup eða sala	Kaup / Buy	 
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf / Equities
Fjöldi hluta	3.000.000	 
Gengi/Verð pr. hlut	117	 
Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti	0	 
Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að	0	 
Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti	144.952.402	 
Dagsetning lokauppgjörs	 	 
		
Athugasemdir		
Niels Jacobsen situr í stjórn Össurar hf. fyrir hönd William Demant Invest

Subscribe