Össur - Viðskipti fjárhagslega tengds aðila


            
Nafn fjárhagslega tengds aðila sem á viðskipti	Eyrir Invest ehf 
Nafn fruminnherja	Þórður Magnússon
Tengsl fruminnherja við útgefanda	Varaformaður Stjórnar Össurar
Dagsetning viðskipta	14.2.2007
Kaup eða sala	Kaup / Buy
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf / Equities
Fjöldi hluta	1.615.596
Gengi/Verð pr. hlut	113,5
Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti	0
Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að	0
Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti	84.048.671
Dagsetning lokauppgjörs	 

Athugasemdir	
Þórður Magnússon er stjórnarformaður Eyris Invest ehf.

Subscribe