Össur - Viðskipti fjárhagslega tengds aðila


            
Nafn fjárhagslega tengds aðila sem á viðskipti	Mallard Holding s.a.r.l
Nafn fruminnherja	Össur Kristinsson
Tengsl fruminnherja við útgefanda	Stjórnarmaður
Dagsetning viðskipta	2.12.2005	 
Kaup eða sala	Kaup / Buy	 
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf / Equities
Fjöldi hluta	601.786	 
Gengi/Verð pr. hlut	81	 
Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti	0	 
Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að	0	 
Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti	36.926.769	 
Dagsetning lokauppgjörs	 	 
		
Athugasemdir		
Viðskiptin eru lokafrágangur á framsölum á Mallard Holding v/ útboðs Össurar sl. spetember.

Subscribe