Össur - Viðskipti fruminnherja


            
Nafn innherja	Hjörleifur Pálsson
Tengsl við útgefanda	Fjármálastjóri	
Dagsetning viðskipta	29.8.2006	 
Kaup eða sala	Kaup / Buy	 
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf / Equities
Fjöldi hluta	1.000.000	 
Gengi/Verð pr. hlut	46	 
Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti	1.300.000	 
Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að	0	 
Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti	0	 
Dagsetning lokauppgjörs	 	 
		
Athugasemdir		
Kaupin eru á grundvelli kaupréttarsamnings		

Subscribe