Össur - Viðskipti með eigin bréf


            
Nafn	Össur
Dagsetning viðskipta	29.8.2006
Kaup eða sala	Sala
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf
Fjöldi hluta	1.000.000
Gengi/Verð pr. hlut	46
Fjöldi hluta eftir viðskipti	17.992
Dagsetning lokauppgjörs	
Ástæður viðskipta	Afhent á grundvelli kaupréttarsamnings

Subscribe