Össur - Viðskipti með eigin bréf


            
Nafn	Össur
Dagsetning viðskipta	29.8.2006
Kaup eða sala	Kaup
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf
Fjöldi hluta	300.000
Gengi/Verð pr. hlut	126,5
Fjöldi hluta eftir viðskipti	1.017.992
Dagsetning lokauppgjörs	
Ástæður viðskipta	Bréfin eru keypt til að uppfylla kaupréttarsamning.

Subscribe