Össur - Viðskipti með eigin bréf


            
Nafn	Össur
Dagsetning viðskipta	22.12.2005
Kaup eða sala	Sala
Tegund fjármálagernings	Hlutabréf
Fjöldi hluta	150.000
Gengi/Verð pr. hlut	73,7
Fjöldi hluta eftir viðskipti	957.992
Dagsetning lokauppgjörs	
	
Ástæður viðskipta	Afhent á grundvelli kaupréttarsamnings

Subscribe