OX2 sprzedaje firmie IKEA fińską farmę wiatrową o mocy 42 MW

IKEA podpisała Umowę na zakup 13 turbin wiatrowych w Kemi w północnej Finlandii z firmą OX2 działającą w sektorze energetyki wiatrowej. Jest to pierwsza inwestycja firmy IKEA w energię wiatrową na rynku fińskim i już czwarty wspólny projekt tych dwóch spółek.

Istniejąca farma wiatrowa położona na wybrzeżu w pobliżu Ajos w porcie Kemi zostanie zmodernizowana i rozbudowana. Obecnie na sztucznych wyspach na morzu i wzdłuż linii brzegowej usytuowanych jest dziesięć turbin wiatrowych. OX2 zastąpi je nowoczesnymi turbinami i wybuduje trzy dodatkowe turbiny na lądzie, zwiększając tym samym moc wyjściową farmy wiatrowej ponad dwukrotnie oraz podnosząc jej niezawodność. Oznacza to, że nowa farma wiatrowa będzie składała się z 13 nowych turbin produkujących ok. 160 GWh rocznie.

„Inwestujemy w odnawialne źródła energii, ponieważ chcemy mieć wpływ na ochronę środowiska i przyspieszyć proces przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Nowa farma wiatrowa umożliwi nam produkcję energii odnawialnej w ilości większej niż ilość energii wykorzystywanej we wszystkich naszych budynkach w Finlandii", powiedział Lars Midttun, Dyrektor krajowy firmy IKEA w Finlandii.

Zgodnie z Umową kupna OX2 obecnie rozpoczyna realizację inwestycji, a przekazanie nowej farmy wiatrowej firmie IKEA planowane jest na rok 2017. Niemniej jednak po przekazaniu obiektu OX2 będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za komercyjne i techniczne zarządzanie farmą.

„Projekt ten jest częścią strategii ekspansji OX2 na rzecz zajęcia znaczącej pozycji na rynku globalnym. Współpracujemy z firmą IKEA od wielu lat i z niecierpliwością czekamy na wybudowanie i oddanie do użytkowania pierwszej farmy wiatrowej w Finlandii", powiedział Paul Stormoen, Dyrektor zarządzający firmy OX2 Wind.

Podpisana Umowa zna zakup farmy wiatrowej w Ajos jest już czwartym kontraktem zawartym pomiędzy firmami OX2 i IKEA na łączną moc 174 MW pochodzącą z energii wiatrowej w państwach skandynawskich.

Krótki opis projektu i farmy wiatrowej w Ajos
-        W 2015 r. OX2 podpisała umowę na zakup istniejącej farmy wiatrowej od fińskiej spółki Innopower działającej w sektorze energetyki wiatrowej.
-        Nowa farma będzie składała się z 8 turbin wiatrowych Siemens SWT-130 3,3 MW usytuowanych na morzu oraz 5 turbin wiatrowych Siemens SWT-113 3,2 MW usytuowanych na lądzie (o łącznej mocy 42,4 MW). Całkowita wysokość turbin wyniesie około 150 m.
-        Planuje się, że farma będzie produkowała moc rzędu ok. 160 GWh rocznie, odpowiadającą rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 32.000 gospodarstw domowych (5.000 kWh rocznie).
-        W okresie budowy wygenerowanych zostanie, co najmniej 600-700 osobo-miesięcy pracy. Podczas fazy eksploatacyjnej wymaganych będzie, co najmniej 4-5 osobo-lat na potrzeby obsługi i konserwacji w ciągu około 25 lat, czyli przez cały okres eksploatacji farmy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i przeprowadzenia wywiadu prosimy o kontakt z:
Paul Stormoen, Dyrektor zarządzający OX2 Wind, tel. +46 (0)70-671 18 18. mailto:paul.stormoen@ox2.com
Dział ds. komunikacji korporacyjnej, IKEA Finlandia, +358404517856, Pr.finland@ikea.com

O firmie OX2
OX2 projektuje, buduje, finansuje i zarządza inwestycjami w odnawialne źródła energii w Europie Północnej. Jesteśmy liderem w procesie transformacji na rzecz zrównoważonego sektora energetyki, oferując inwestorom finansowym oraz dużym odbiorcom energii możliwość inwestowania oraz posiadania odnawialnej energii. OX2 zrealizowała sporą część dużych projektów budowy lądowych farm wiatrowych w państwach skandynawskich. Grupa prowadzi działalność na obszarze Szwecji, Finlandii, Norwegii i Polski. Działalność OX2 w Polsce polega na rozwijaniu i realizacji wewnętrznego portfela inwestycji oraz pozyskiwaniu projektów na różnych etapach zaawansowania. Siedzibą firmy w Polsce jest Warszawa. Dalsze informacje znajdują się na stronie www.ox2.com

Tags:

OX2

About Us

About OX2OX2 develops, builds and manages renewable power generation. OX2 has taken a leading position in large-scale onshore wind power over the past 15 years, having generated more than 2 GW of wind power in the Nordic region. By constantly increasing access to renewable energy, OX2 is promoting the transition towards a more sustainable future. OX2 has operations in Sweden, Norway, Finland, Poland, Lithuania and France. Its head office is located in Stockholm, Sweden. Sales revenue in 2018 amounted to MEUR 403. For more information, please visit: www.ox2.com

Subscribe