Carlsberg wybiera rozwiązanie OpusCapita Liquidity do prognozowania przepływów pieniężnych

OpusCapita, spółka należąca do Itella Information, dostarczyła grupie Carlsberg globalne rozwiązanie Liquidity obejmujące instrumenty zarządzania płynnością.

Carlsberg jest jedną z wiodących grup piwowarskich na świecie, zatrudniającą 41 000 pracowników i obrotami sięgającymi 8 milionów euro. Produkty Grupy Carlsberg są sprzedawane w ponad 150 krajach.

Instrumenty prognozowania OpusCapita Liquity oraz raporty z najlepszych praktyk umożliwiają optymalizację procesu prognozowania przepływów pieniężnych, lepszą kontrolę finansów oraz bardziej systematyczne planowanie. Teraz zarówno Departament Skarbu Grupy, jak i spółki zależne na całym świecie korzystają z jednego systemu prognozowania i zestawiania stanów kont. Rozwiązanie jest dostarczane, hostowane oraz utrzymywane przez OpusCapita i udostępniane jest w formie usługi (Saas – software as a service).

Dla OpusCapita jest to znaczący krok na rynku duńskim. Rozwiązanie zapewnia bowiem także komunikację z dwoma dużymi bankami, Danske Bank i Nordea”, mówi Dan Christensen, Dyrektor OpusCapita w Danii.

„Cieszymy się, iż nasza pozycja firmy ustanawiającej standardy na rynku automatyzacji cash flow została również doceniona przez globalne medium branżowe GTnews, które wyróżniło rozwiązanie Carlsberga w związku z 2012 Awards for Global Corporate Treasury”, mówi Kimmo Kauranen, Dyrektor Zarządzający OpusCapita.

„Wdrożenie strukturyzowanego rozwiązania zarządzania płynnością pozwoliło na poprawę prognozowania środków pieniężnych i procesów kontrolnych w sposób zautomatyzowany, stanowiąc jednocześnie atrakcyjną propozycję dla spółek Grupy jako rozwiązanie umożliwiające naszym jednostkom sprawozdawczym kontrolę ich własnych prognoz i wyników”, mówi Lars Cordi, Skarbnik Grupy Carlsberg.

Dalszych informacji udzielają:

Kimmo Kauranen, Dyrektor Zarządzający OpusCapita, tel. +35 8405 092 947
Dan Christensen, Dyrektor OpusCapita w Danii, tel. +45 5051 8200
Lars Cordi, Skarbnik Grupy Carlsberg, tel. +45 3327 3300

About the Carlsberg Group

The Carlsberg Group is the fourth largest brewer in the world with a large portfolio of beer and other beverage brands. Our flagship brand, Carlsberg, is one of the best-known beer brands in the world, and Baltika, Carlsberg and Tuborg are among the biggest brands in Europe.

Our business is focused in Northern & Western Europe, Eastern Europe and Asia, where we have strong market positions. The rest of the world is serviced through export or licence agreements.

About OpusCapita

With nearly 30 years of experience in cash management solutions, OpusCapita helps organisations to become more agile and efficient by automating financial processes. OpusCapita’s over 1,600 customers are privately-held companies as well as organisations in the public sector and its software is used in more than 50 countries. OpusCapita is the European benchmark in cash flow automation, investing significantly in R&D to deliver user-friendly, state-of-the-art finance software. OpusCapita employs 140 financial management and IT professionals in Finland, Sweden and Denmark. The company was established in 1984, and since 2011 OpusCapita has been part of Itella Information, a financial process innovator and service provider with operations in 11 European countries.