Odolný, hygienický, hladký

Speciální nátěr na hliníkové slitiny pomůže při realizaci řešení pohonů v odvětvích s vysokými nároky na hygienu

Společnosti Groschopp AG, ve Viersenu je přední výrobce elektrických pohonů a vyvíjí, vyrábí a distribuuje kvalitní pohony pro odvětví kapitálových statků. Mimo jiné sem spadá výstavba investičních celků na zpracování potravin. Nový druh převodovek pro tuto oblast použití dosahuje točivého momentu až 50 Nm. Je konstruován jako úhlová převodovka a svou vysokou účinností přispívá k dobré energetické bilanci.

Potravinářský průmysl se vyznačuje vysokými nároky na hygienu a častým používáním agresivních látek. Proto je v tomto odvětví kromě volby materiálu důležitý rovněž hladký povrch skříně motoru a převodovky, který musí umožňovat snadné čištění a nesmí poskytovat záchytné plochy pro vznik usazenin. Tento aspekt je důležitý rovněž z hlediska spotřeby energie, protože nečistoty a kal mohou vytvořit skutečný příkrov, který ztěžuje uvolňování tepla. Bez chladicích žeber je tento aspekt v každém případě kritický, proto jsou hladké obrysy skříně stejně výhodné jak z hlediska hygieny, tak energetické bilance.

Potřebné odolnosti proti korozi se v případě použití hliníkových slitin dosahuje nátěrem metodou HART-COAT® v společnosti AHC Oberflächentechnik GmbH. Povrchová vrstva vzniká anodickou oxidací v chlazeném kyselinovém elektrolytu tím, že se základní hliníkový materiál na povrchu přeměňuje v oxid hlinitý. Vrstvička oxidu rovnoměrně prorůstá směrem dovnitř i ven, čímž dochází k definované změně rozměrů dílu. Zejména je třeba zmínit velmi pevnou vazbu na úrovni atomárních sil s podkladovým materiálem, z něhož tato vrstvička vzniká. Tvrdost oxidu hlinitého má za následek vysokou odolnost vrstvičky a tím i hliníkové skříně proti opotřebení. Hliníkové slitiny zušlechtěné HART-COAT® metodou jsou vhodné pro použití v kyselém a slabě zásaditém prostředí. Odolnost proti korozi lze dále zvýšit impregnací, kterou lze například dosáhnout odolnosti vůči kyselým médiím až do pH 2. Vhodnost pro použití v potravinářství byla potvrzena experty. V praxi se prokázalo, že vrstvičky vytvořené HART-COAT® metodou od společnosti AHC Oberflächentechnik GmbH, splňují nároky na odolnost proti korozi v potravinářském průmyslu.

Informace o řešení elektrických pohonů poskytne

Další informace o HART-COAT® metodě obdržíte přímo od:

AHC Technologia Powierzchni Polska Sp. z o.o.
Ansprechpartner: Leopold Komorowski
ul Strefowa 5
PL-58-200 Dzierzoniów, Polska
www.anodowanie-aluminium.pl
E-Mail:
info.dzierzoniow@ahc-surface.com    

www.ahc-surface.com

Přetisk zdarma – zašlete kopii

© SpotNews Europe Ltd. / London

SpotNews Europe is a press-agency and our core competence is Internet, electronics, engineering and genetic engineering. We work also as Media and marketing agency, and are Europe-wide distributor of announcements to these areas.

Tags:

Media

Media

Documents & Links