• news.cision.com/
  • SSAB/
  • GreenCoat® ja kõik SSAB värvkattega tooted on täielikult kroomi ühendite vabad

GreenCoat® ja kõik SSAB värvkattega tooted on täielikult kroomi ühendite vabad

Report this content

SSAB pöörab suurt tähelepanu inimeste tervisele ja keskkonnale. Me tagame kõigis oma tootmisüksustes kõrgeimad keskkonnahoiu standardid. GreenCoat® ja meie värvkattega terasetooted on juba mitmeid aastaid täielikult kuuevalentse kroomi vabad. Kõik on kooskõlas EL-i REACH-määrusega*. Väljastpoolt Euroopast tulevate odavate importtoodete puhul see kahjuks alati nii ei ole.

"Ehkki kuuevalentne kroom on kantserogeenne ja mutageenne, võib seda kahjuks endiselt kohata väljastpoolt Euroopat tulevates värvkattega terases," selgitab Kaisa Ahvonen, SSAB Europe värvitud terasetoodete tootejuht. "Kroomi sisaldava materjali kasutamine tootmisüksustes seab ohtu nii seal töötavad inimesed kui ka keskkonna."
 

Teel paremasse tulevikku
SSAB arvestab juba palju aastaid hoolikalt inimeste tervise ja keskkonnaga.  Uuringuid selle kohta, kuidas jõuda ettevõtte kaetud terasetoodete puhul kroomivaba eeltöötluse ja kruntideni, alustati juba 1990. aastatel. Kogu meie tootmine vastab juba mitmeid aastaid REACH-määruse nõuetele.

SSAB järgmiseks verstapostiks on muutuda 2045. aastaks täielikult fossiilkütustevabaks, vähendades sammhaaval meie süsinikujalajälge ning tulles 2026. aastaks turule esimeste fossiilkütustevabade terasetoodetega. Pidev protsesside täiustamine ja tehnoloogia muudatused terasetootmises võimaldavad meil juba 2025. aastaks vähendada praeguseid CO2 heitmeid Rootsis 25% võrra. Teame, et lisaks tootmisprotsessidele on lahenduse osaks ka meie tooted.
 

(*)
Hetkel keelab ohtlike ainete kasutamist piirav RoHS-direktiiv 2002/95/EÜ Euroopa Liidus kuuevalentse kroomi kasutamise metall või värvkattega terasetoodetes. Samas ei ole sellised piirangud kehtestatud kõikjal maailmas. Seetõttu võib kroomi sisaldavat värvkattega terast endiselt leida nii uutes pakkumistes, tehastes kui ka lõpptarbijate kasutusest.

Kuuevalentset kroomi loetakse väga ohtlikuks ja kahjulikuks tootmises töötavatele inimestele. EL-i klassifikatsiooni järgi on kroomi sisaldavad ained kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised. Inimeste kokkupuutel kuuevalentse kroomiga arvatakse suurenevat kopsuvähi ja astma tekke ning hingamisteede ja naha kahjustuste riski. Kuuevalentne kroom on ka keskkonnaohtlik, sest see on vesilahustuv ning isegi väikseim kriimustus
võib põhjustada selle vabanemise.
 

Lisateave:

Kaisa Ahvonen
Product manager, Color Coated products

SSAB Europe
M +358405366515
kaisa.ahvonen@ssab.com

Mia Widell
Presschef/ Press Relations Manager and Sustainability Communications
M +46 76 527 25 01
mia.widell@ssab.com
 

SSAB on Põhjamaades ja USA-s tegutsev teraseettevõte. SSAB pakub lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, mis on välja töötatud tihedas koostöös klientidega, et luua tugevamat, kergemat ja jätkusuutlikumat maailma. SSAB-l on töötajaid enam kui 50 riigis. SSAB tootmiskeskused asuvad Rootsis, Soomes ja USA-s. SSAB on registreeritud Stockholmis Nasdaqi börsil ning täiendavalt ka Helsingi Nasdaqi börsil. www.ssab.com

Subscribe

Media

Media

Documents & Links