• news.cision.com/
  • SSAB/
  • GreenCoat® un visi SSAB produkti ar krāsas pārklājumiem nesatur hromātus

GreenCoat® un visi SSAB produkti ar krāsas pārklājumiem nesatur hromātus

Report this content

SSAB pievērš lielu uzmanību cilvēku veselībai un videi. Visās mūsu ražotnēs nodrošinām augstākos vides standartus. GreenCoat® un mūsu SSAB produktu ar krāsas pārklājumiem portfelis jau vairākus gadus ir pilnībā brīvs no heksavalentā hroma. Tas atbilst ES  REACH (*) regulai. Ne vienmēr tas atbilst zemas cenas importētam materiālam no ārpus Eiropas.

“Diemžēl, kaut arī heksavalentais hroms ir karcinogēns un mutagēns, to joprojām var izmantot ražošanai tēraudam ar krāsas pārklājumiem  ārpus Eiropas,” skaidro Kaisa Ahvonena, produktu grupas ar krāsas pārklājumiem SSAB Europe vadītāja. “Tas apdraud gan hromu izmantojošajās ražotnēs strādājošos, gan arī vidi.”
 

Ceļā uz labāku nākotni
SSAB daudzus gadus pievērš lielu uzmanību cilvēku veselībai un videi.  Pētījumi par iespējām priekšapstrādē un gruntējumā visiem uzņēmuma tērauda  produktiem ar krāsas pārklājumiem neizmantot hromātus tika uzsākta jau 1990. gados, un jau vairākus gadus mūsu ražošana atbilst REACH regulai.

Nākamais solis SSAB ir mērķis līdz 2045. gadam būt bezfosilam uzņēmumam  visā darbībā, pakāpeniski samazinot oglekļa pēdu un laižot tirgū pirmos bezfosilos tērauda produktus 2026. gadā. Jau 2025. gadā pastāvīgi uzlabojumi un procesu tehnoloģijas attīstība samazinās Zviedrijā SSAB esošās CO2 emisijas par 25% . Papildus mūsu ražošanas procesam zinām, ka arī mūsu produkti un piedāvājums ir daļa no risinājuma.
 

(*)
Pašlaik Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu ES aizliedz izmantot heksavalento hromu produktiem ar pārklājumiem. Taču šādi ierobežojumi, tomēr, nav pieņemti visā pasaulē. Tādēļ daudzi ar krāsu pārklāti tērauda produkti, kas satur hromu, ir  vēl atrodami tirgū, darbnīcās, kā arī gala lietotāju lietotajos produktos.

Heksavalentais hroms tiek uzskatīts par ļoti bīstamu un kaitīgu ražotnēs strādājošajiem. ES ir klasificējusi hromātus saturošas vielas kā karcinogēnas, mutagēnas un toksiskas reprodukcijai. Tiek uzskatīts, ka heksavalentais hroms palielina plaušu vēža, astmas attīstīšanās risku, kā arī elpošanas sistēmas un ādas bojājumu risku. Heksavalentais hroms arī rada risku videi, jo tas šķīst ūdenī un pat neliels virsmas skrāpējums 
var izraisīt tā noplūdi.
  

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties:

Kaisa Ahvonen
Product manager, Color Coated products

SSAB Europe
M +358405366515
kaisa.ahvonen@ssab.com

Mia Widell
Presschef/ Press Relations Manager and Sustainability Communications
M +46 76 527 25 01
mia.widell@ssab.com
  

SSAB ir Ziemeļvalstīs un ASV bāzēts tērauda uzņēmums. SSAB piedāvā izstrādājumus ar augstu pievienoto vērtību un pakalpojumus, kas izstrādāti ciešā sadarbībā ar klientiem, lai veidotu spēcīgāku, taupīgāku un ilgtspējīgāku pasauli. SSAB ir darbinieki vairāk nekā 50 valstīs. SSAB ir ražotnes Zviedrijā, Somijā un ASV. SSAB ir kotēts Nasdaq Stocholm biržā un otrajā sarakstā Nasdaq Helsinki biržā. www.ssab.com.

Subscribe

Media

Media

Documents & Links