• news.cision.com/
  • Stena Line Baltic Sea/
  • Stena Line tiecas kļūt par pārvadājumu uzņēmumu ar visdaudzveidīgāko personālu, līdz 2022. gadam divkāršojot sieviešu īpatsvaru vadošos amatos

Stena Line tiecas kļūt par pārvadājumu uzņēmumu ar visdaudzveidīgāko personālu, līdz 2022. gadam divkāršojot sieviešu īpatsvaru vadošos amatos

Report this content

Zviedrijas prāmju uzņēmums piecu gadu laikā palielinājis augstākstāvošos amatos nodarbināto sieviešu skaitu par 42% un uzstādījis ambiciozu mērķi līdz nākamā gada beigām sasniegt 30 % sieviešu īpatsvaru visos vadošajos amatos.

No 1,2 miljoniem darbinieku pasaules jūras pārvadātāju nozarē tikai nepilni 2% ir sievietes, un prāmju uzņēmums Stena Line jau aktīvi rīkojas, lai to mainītu. Tiecoties izlīdzināt dzimumu disproporciju, uzņēmums ir palielinājis sieviešu skaitu augstākstāvošajos amatos par 42%, tikai piecu gadu laikā panākot attiecību viens pret pieci (20% no visiem vadītājiem). Tomēr uzņēmums tēmē vēl augstāk, līdz 2022. gada beigām cerot sasniegt 30% sieviešu īpatsvaru visos uzņēmuma līmeņos, sākot ar prāmjiem un ostām un beidzot ar vadības darba grupām un, galvenais, valdes līmeni.

Dzimumu līdztiesība ir viena no prioritārajām jomām, kam pievērsta Stena Line Ilgtspējības stratēģija atbilstīgi ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Pārvadājumu nozare atpaliek no pārējām nozarēm, jo tajā darbojas ļoti maz sieviešu. Uzņēmums Stena Line nolēmis uzņemt kursu pretī daudzveidībai.

“Mums svarīgi pieņemt darbā un noturēt vistalantīgākos speciālistus, tāpēc visos amatos aktīvi jānolīgst abu dzimumu personas. Šajā pasaulē, kurā uzņēmumi cīnās par visspējīgākajiem speciālistiem, dzimumu līdztiesība piedāvā plašāku kompetences loku. Pētījumi liecina, ka uzņēmumi ar līdzvērtīgāku dzimumu proporciju ir radošāki un novatoriskāki, kā arī pelna vairāk,” stāsta Stena Line personāldaļas grupas Group People vadītāja Margarēta Jensena Diksone (Margareta Jensen Dickson).

Stena Line daudzveidības ambīcijas virza ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls – un īpaši punktu 5.5: “Nodrošināt sievietēm pilnu un efektīvu dalību un vienlīdzīgas iespējas ieņemt vadošus amatus visos lēmumu pieņemšanas līmeņos politiskajā, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē.” Mērķis ir veiksmīgi piepildīt vienu no šī mērķa rādītājiem jeb „sieviešu īpatsvaru vadošos amatos.” Lai to panāktu, Stena Line izveidojis stratēģiju, kas paredz sieviešu-vadītāju īpatsvara palielināšanu visā uzņēmumā. Un tas ir atmaksājies. Tikai piecu gadu laikā visā uzņēmumā panākts, ka no pieciem vadītājiem viena ir sieviete jeb sieviešu-vadītāju īpatsvars palielinājies par 42%. Tomēr uzņēmums tēmē vēl augstāk: līdz 2022. gada beigām no visiem vadītājiem visos uzņēmuma līmeņos 30 % būtu jābūt sievietēm, gan uz prāmjiem un ostās, gan vadības darba grupās un, galvenais, valdes līmenī. Nākamais ilgtermiņa mērķis ir sasniegt pilnīgu dzimumu līdztiesību uzņēmumā Stena Line.

Lai sasniegtu šos mērķus, Stena Line ieviesis vairākus pasākumus, tajā skaitā:

  • Plānota amatu nodošana: ieviesta, lai vadītāji visos uzņēmuma līmeņos plānotu savu amatu tālāku nodošanu, ņemot vērā abus dzimumus.
  • Darbinieku nolīgšanas tradīciju maiņa: ieviesta jauna kārtība, lai mainītu darbinieku nolīgšanas tradīcijas attiecībā uz visiem amatiem, īpaši tiem, kuros novērojama dzimumu disproporcija.
  • Globālais sieviešu-vadītāju tīkls: 2021. gadā tiks atklāts jauns tīkls, kas paredzēts Stena Sphere vadītājām. Tīkla mērķis ir padarīt redzamākus sieviešu profilus uzņēmumā, dibināt vairāk sakaru Stena Sphere ietvaros, kā arī piesaistīt, motivēt un attīstīt jaunās vadītājas, kas darbosies globālajā Stena tīklā.
  • Globālā darba devēja zīmola veicināšanas kampaņa: 2021. gada 8. martā Stena Line sociālajos tīklos uzsāks globālu kampaņu saistībā ar sievietēm pārvadājumu un transporta nozarē. Kampaņa turpināsies līdz gada beigām, pievēršot uzmanību veiksmīgiem sieviešu piemēriem un vadītājām dažādās uzņēmuma daļās.

Viena no sievietēm, kas piedalīsies kampaņā, ir  Maija Prostorova – satiksmes organizatore Liepājas ostā. Maija organizē kravas un pasažieru vienību plūsmas, kontrolē mašīnu uzbraukšanu uz prāmja un sniedz atbalstu prāmja apkalpei kraušanās laikā.

Uzziniet vairāk par Maiju un citām lieliskām sievietēm Stena Line kolektīvā šeit (angļu valodā): https://www.stenaline.com/career/women-in-maritime/

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums:

Stena Line Group – Preses birojs

+46 (0)31 85 85 32, press@stenaline.com

Stena Line ir viens no Eiropā vadošajiem prāmju uzņēmumiem, kas Ziemeļeiropas 17 maršrutos izmanto 37 prāmjus. Stena Line ir nozīmīga loma Eiropas loģistikas tīklā, un tas izstrādā jaunus kombinēto pārvadājumu kravas risinājumus, apvienojot pārvadājumus pa dzelzceļu, sauszemes ceļiem un jūru. Stena Line ieņem lielu lomu arī Eiropas tūrismā, pārvadājot nozīmīgu pasažieru skaitu. Šis ģimenes uzņēmums dibināts 1962. gadā, un tā galvenais birojs atrodas Gēteborgā. Stena Line ietilpst Stena AB Group, kas nodarbina apmēram 16 000 darbinieku, ar apmēram 37 miljardu Zviedrijas kronu apgrozījumu gadā.

Media

Media