Norma TCO Certified pozwala firmom uniknąć ryzyka podczas zakupu sprzętu IT

Report this content

Branża IT, ze względu na zaawansowanie technologiczne dostarczanych urządzeń i materiały wykorzystywane do ich produkcji, powinna zwracać szczególną uwagę na politykę odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Najnowszy raport1 pt. Zrównoważona Rewolucja IT, kluczowa rola niezależnej weryfikacji, opracowany przez TCO Development – właściciela certyfikatu TCO Certified, pomaga firmom dokładnie i skutecznie weryfikować sprzęt IT pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami zrównoważonego rozwoju już na etapie zakupów. 

Tegoroczna edycja raportu TCO Development zawiera ważne wskazówki, jak uniknąć ryzyka związanego z zakupem niecertyfikowanych lub niewłaściwie certyfikowanych urządzeń IT. Wskazuje też dostępne narzędzia, które pomagają to ryzyko skutecznie ograniczyć. Publikacja, będąca sumą doświadczeń TCO Certified w tym zakresie, została uzupełniona o głosy ekspertów reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, środowisko akademickie oraz firmy audytorskie.   

- Celem najnowszej edycji raportu TCO Development jest udostępnienie decydentom w firmach narzędzi, które pozwolą uniknąć powszechnego ryzyka związanego ze zjawiskami „greenwash” 
i „bluewash” – w skrócie, fałszywymi oświadczeniami producentów bądź dostawców na temat ich oferty lub produktów. Zadbanie o odpowiednie certyfikacje daje każdej organizacji pewność, że zakupione urządzenia, takie jak komputery, monitory, drukarki czy urządzenia mobilne, są nie tylko zgodne 
z deklaracjami producenta, ale też spełniają normy zrównoważonego rozwoju –
mówi Clare Hobby, Dyrektor w TCO Development.  

Różnice między certyfikatami
Eko Etykiety to narzędzie, które w procesie decyzyjnym pomaga uwzględnić czynnik zrównoważonego rozwoju danego produktu. Oznakowanie gwarantuje, że dany produkt spełnia wszystkie kryteria w tym zakresie, przeszedł obowiązkową niezależną weryfikację i jest zgodny z polityką odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Pozwala to organizacji na uniknięcie wielu ryzyk, także tych zawartych 
w umowach z dostawcą. 

W przypadku sprzętu IT problem jest bardziej złożony ze względu na zaawansowanie technologiczne, zastosowane materiały i podzespoły. Istnieje powszechne, błędne przekonanie, że większość uznanych ekoznaków obejmuje obowiązkową, niezależną weryfikację zgodności z kryteriami. Tak nie jest. Najlepszą praktyką jest niezależna weryfikacja wszystkich kryteriów dla każdego produktu, ale też fabryki montażu końcowego i właściciela marki – przed i po certyfikacji produktu. Takim certyfikatem jest TCO Certified. 

- Bazowanie jedynie na dostarczonych przez sprzedawcę informacjach i brak możliwości niezależnej ich weryfikacji może narażać firmy na większe ryzyko finansowe i w konsekwencji utratę reputacji – mówi Felice Alfieri, specjalista ds. polityki zgodności w Komisji Europejskiej.

TCO Development na rzecz zrównoważonego środowiska pracy 
Po latach pracy nad wprowadzeniem zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w branży IT, organizacja TCO Development dążyła do tego, by zwiększyć zrównoważoną produkcję. Egzekwowanie nowych praktyk w gigantycznym sektorze technologicznym rozsianym na kilku kontynentach, wymagało bardziej efektywnych metod niż te, które dotychczas wdrożono. Dlatego w 2018 roku spółka uruchomiła Listę Akceptowalnych Fabryk certyfikowanych normą TCO Certified (TCO Certified Accepted Factory List). Od momentu jej uruchomienia w 2018 roku, 32 fabryki zostały usunięte z listy, większość z powodu braku spełnienia kryteriów TCO Certified. Niemniej, w ogólnym ujęciu standard zakładów pracy znacznie się poprawił – są bardziej bezpieczne. Coraz więcej fabryk stara się również spełnić bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie audytów, aby poprawić swój marker ryzyka na liście zaakceptowanych zakładów produkcyjnych certyfikowanych przez TCO Certified.

- Jest niezwykle ważne, aby w trakcie procesu zamówień organizacje miały możliwość otrzymywania certyfikacji związanych z wpływem zamawianych produktów na ochronę środowiska i społeczeństwo, włączając w to łańcuch dostaw i jego pracowników – mówi Clare Hobby, Dyrektor w TCO Development.

Jak wynika z raportu, fabryki dążące do uzyskania zgodności z normą TCO Certified będą musiały poprawić kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, godzinami pracy oraz świadomością kierownictwa w zakresie odpowiedzialności społecznej. Jednak nawet w regularnie audytowanych fabrykach często występują pewne odstępstwa od kryteriów TCO Certified, tzw. niezgodności. Ważne jest to, aby właściciele marki czy zakładu produkcyjnego byli zaangażowani 
i zobowiązani do wdrożenia działań naprawczych. Tylko taki system odpowiedzialności i dialogu zapewnia długotrwałą poprawę warunków w fabryce. W przypadku stwierdzenia niezgodności, ustala się plan działań korygujących z jasno określonym terminem ich usunięcia. Fabryki, które nie wdrożą działań naprawczych na czas, nie będą mogły produkować certyfikowanych produktów. 

- Miliony pracowników w łańcuchu dostaw często boryka się z niskimi płacami, czy też niebezpiecznymi warunkami pracy, są też nierzadko pozbawieni ochrony socjalnej. Jest to wyraźnie widoczne w branży IT – mówi Parul Sharma, Dyrektor Generalny w Academy for Human Rights in Business.

Autorzy Raportu wyodrębnili 3 kluczowe kwestie do zweryfikowania podczas wyboru dostawcy sprzętu IT:

  • Czy urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące kryteria w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w całym łańcuchu dostaw?
  • Czy urządzenie posiada obowiązkową, niezależną weryfikację zgodności posiadanych certyfikatów? 
  • Czy urządzenie zawiera informację o odpowiedzialności producenta lub branży i ewentualnych konsekwencjach wynikających z niezgodności? 

Pełna treść Raportu TCO Development „Impacts & Insights 2021: Navigating the Sustainable IT Revolution”1 znajduje się pod linkiem, https://tcocertified.com/2021-impact-and-insights/

Contact
Cassandra Julin
Global PR and Communication Manager
press@tcodevelopment.com

Press room
Find more information in our press room.

Toward sustainable IT products

With over 30 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.
 

Subscribe

Media

Media