Pierwsze serwery dla centrów danych z certyfikatem zrównoważonego rozwoju

Report this content

Podobnie jak inne produkty IT, produkty związane z centrami danych wiążą się z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Serwery firmy Hewlett Packard Enterprise jako pierwsze uzyskały certyfikat zgodności z rygorystycznymi kryteriami TCO Certified w zakresie zrównoważonego rozwoju.

TCO Certified to wiodący na świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Uwzględniając kryteria środowiskowe i społeczne, TCO Certified obejmuje cały cykl życia produktu, w tym odpowiedzialność za łańcuch dostaw, substancje niebezpieczne i promowanie kryteriów w zakresie obiegu zamkniętego. Takie podejście uwzględniające cykl życia skutkuje większą liczbą produktów o obiegu zamkniętym dostępnych dla kupujących.
 
Przedsiębiorstwa coraz częściej domagają się produktów IT w większym stopniu uwzględniających zrównoważony rozwój. Dla większości kupujących wyzwanie stanowi weryfikacja, czy oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju składane przez marki IT dla ich produktów są faktycznie prawdziwe. W ramach certyfikacji TCO Certified niezależna weryfikacja nie jest opcjonalna ― jest zawsze przeprowadzana. Zgodność ze wszystkimi kryteriami jest weryfikowana niezależnie przez cały okres użytkowania certyfikatu, dzięki czemu konsumenci i profesjonalni nabywcy mają pewność, że dane są dokładne i porównywalne.
 
― Kontrole produktów i zakładów produkcyjnych, w których są one wytwarzane, pod kątem zgodności z kryteriami TCO Certified, zajmują ponad 20 tys. godzin rocznie. Wiemy, że sama deklaracja producenta nie wystarcza w celu wprowadzania zmian — krytyczne znaczenie ma badanie produktów w niezależnych laboratoriach badawczych oraz inspekcje w zakładach przeprowadzane przez niezależnych audytorów ― mówi Sören Enholm, dyrektor generalny TCO Development, organizacji wydającej certyfikaty TCO Certified.
 
Hewlett Packard Enterprise to pierwsza marka, której serwery spełniają surowe kryteria certyfikacji TCO Certified dla produktów z obszaru centrów danych.
 
― Przewidujemy, że dołączą kolejne marki. Zainteresowanie kategoriami produktów z obszaru centrów danych jest duże, zarówno w branżach, które chcą ubiegać się o certyfikat TCO Certified dla swoich produktów, jak i wśród kupujących, którzy proszą o produkty z niezależnie zweryfikowanymi oświadczeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju ― kontynuuje Sören Enholm.
 
― W naszej wyszukiwarce produktów Product Finder można wyszukiwać certyfikowane produkty i uzyskać dostęp do danych potwierdzających ich zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Również nasze nowe funkcje Product Watcher ułatwiają kupującym śledzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i interesujących ich kategorii produktów ― stwierdza Sören Enholm.

Contact
Cassandra Julin
Global PR and Communication Manager
press@tcodevelopment.com

Press room
Find more information in our press room.

About TCO Certified
With over 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Subscribe

Media

Media