Pressinbjudan: Så kan fyra spår mellan Flackarp-Arlöv se ut

För att ett av Sveriges viktigaste järnvägsprojekt, utbyggnaden till fyra spår mellan Lund och Malmö, ska kunna genomföras krävs en godkänd järnvägsplan. Media välkomnas till en förhandsvisning av utställningen om planen i Åkarp den 23 mars.

I Åkarp finns det från och med den 24 mars en bemannad informationslokal i anslutning till Trafikverkets projektkontor. En nygjord kortfilm, som visar hur det kan komma att se ut med fyra spår på sträckan mellan Flackarp och Arlöv, visas också. Både på plats och på Youtube. Lokalen är öppen tisdagar 9-15 och torsdagar 18-20.

– Jag hoppas på riktigt många besök, på givande diskussioner och på att vi får in många synpunkter, säger Trafikverkets delprojektledare Marie Minör.

Under perioden 23 mars till 26 april finns järnvägsplanens handlingar tillgängliga för allmänheten på Trafikverkets kontor i Malmö och Åkarp, Medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i Hjärup, kommunhuset i Lomma samt på Trafikverkets hemsida.

Pressvisning
Media välkomnas till en specialvisning av utställningen och den nya filmen.
Tid: måndagen den 23 mars klockan 10.00.
Plats: Informationslokalen vid Trafikverkets projektkontor på Alnarpsvägen 54 i Åkarp. 
 
Järnvägssträckan mellan Lund och Malmö är en av landets mest trafikerade sträckor och maximalt utnyttjad under rusningstrafik och därmed mycket störningskänslig. Läs mer om projekt, som ska ge möjlighet till ökad tågtrafik, bättre punktlighet, mindre buller och minskning av järnvägens barriäreffekt på Trafikverkets hemsida: trafikverket.se/flackarp-arlov.
Se även den bifogade annonsen, som handlar om granskningen av järnvägsplanen.

Kontakt:
Marie Minör, delprojektledare Trafikverket, 010-123 70 80.
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Tags:

Media

Media

Documents & Links