HIDDN: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA har avgitt sin innstilling for valg av medlemmer til selskapets styre og valgkomite.
Se innstillingen vedlagt. Innstilling gjøres også tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Oslo, 27. juni 2019
Hiddn Solutions ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags:

Subscribe