INDUCT – ENDRINGER I STYRET

OSLO, 16. Juni 2017 – Ny styreleder i Induct.

Med referanse til dagens innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 27. juni 2017, vil det velges ny styreleder i Induct.

Styreleder Even Nordstrøm tar ikke gjenvalg som styreleder.

«Styrelederoppgaven i Induct har vært svært arbeidskrevende og vesentlig mer tidkrevende enn hva jeg forutså. Induct er i en spennende og viktig utviklingsfase, både operasjonelt og markedsmessig, og det hadde vært spennende å ha tatt del i dette. Jeg har imidlertid kommet til at engasjementet i Induct for min del blir for tidkrevende. Jeg ønsker ny styreleder og selskapet lykke til i det videre arbeidet» sier Nordstrøm.

Bjørn Gabrielsen stiller til valg som ny styreleder. Gabrielsen har bakgrunn fra konsernledelsen i et større svensk børsnotert programvareselskap, med ansvar for salgsorganisasjonen i alle markeder Induct opererer i, inkludert Brasil og India. I tillegg til å ta vare på strukturen som er bygget opp, vil Bjørn bidra med sin erfaring med videre skalering av virksomheten.

«Induct er ett av de mest spennende selskapene jeg har sett, med et stort nasjonalt- og internasjonalt potensiale. Jeg gleder meg veldig til å bygge videre på det arbeidet som er gjort av Inducts styre og ledelse så langt, og være med på å løfte selskapet til neste nivå» sier Bjørn Gabrielsen.

Styremedlem Audun Wicktrand Iversen velger også å tre ut av styret på kommende generalforsamling.

«Det har vært tidkrevende med mange styremøter, og jeg har derfor valgt å la stafettpinnen gå videre» sier Iversen. 


For ytterligere information, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com


Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Tags:

Subscribe