LifeAssays® och SwedenBros möte på Svenska ambassaden i Tokyo fulltecknat.

LifeAssays® Distributör Sweden Bro håller sitt seminarium om inflammation och akutfasproteiners roll i inflammationer, på den svenska ambassaden i Tokyo den 10 september. Föreläsningar kommer att hållas av ”Key Opinion Leaders, KOL” från veterinäruniversitet, service laboratorium och industrin, inkluderande vår forskningschef Dr Björn Ekberg.

Seminariet är fulltecknat vilket innebär att c:a 100 personer kommer att delta, och seminariet är naturligtvis en mycket viktig del i Sweden Bros lansering i Japan.

Detta är det andra, i en serie av fyra liknande möten som skall ingå i bearbetningen av den japanska marknaden. Det första, något mindre, hölls i juli i år.

”Sweden Bro är mycket positiv till våra produkter och deras kommersiella potential, och har redan lagt ner betydande resurser, både ekonomiska och personella, i registreringsprocesser. De inväntar nu den japanska myndighetens registrering för att också få sälja produkterna på marknaden. Det mycket seriösa engagemang vår Distributör visat och uppbackningen från deras egen säljkanal till marknaden, gör oss övertygade om att registreringsprocessen kommer att gå i mål så fort som det är möjligt”, säger Anders Ingvarsson VD i LifeAssays® AB.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2015 kl. 08.30. 

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com