Ekspertvalg.dk’s bud på brancher med mest og mindst work-life balance

Report this content

Ifølge en undersøgelse på Ekspertvalg.dk, som er blevet foretaget med udgangspunkt i en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser det sig, at de brancher, der har mest arbejdsglæde blandt medarbejdere, alle har det til fælles, at de har stor frihed.

Ekspertvalg.dk har undersøgt, hvilke brancher der har mest og mindst arbejdsglæde. De brancher, hvor medarbejderne har mest work-life balance, er alle brancher, hvor der er en stor frihed. Undersøgelsen er foretaget ved at udvælge 9 områder fra en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Er frihed en vigtig faktor for work-life balance?

De ti brancher, hvor medarbejderne har angivet, at de har en god work-life balance er færdiggørelse af byggeri, kemi og medicin, opførelse og nedrivning af byggeri, transportmidler, elektronik, religiøse institutioner og begravelsesvæsen, træ og møbler, landbrug, skovbrug og fiskeri, metal og maskiner og anlægsarbejde.

Disse er alle brancher, der har en stor frihed i arbejdet. Der er tale om håndgribelige og aktive erhverv, som er karakteriseret ved at være håndværksarbejde.

Herimod er de brancher, hvor medarbejderne har angivet, at der er mindst work-life balance, karakteriseret af at være meget menneskelige erhverv, hvor der følelsesmæssigt kræves meget af den enkelte medarbejder.

Brancher med mindst work-life balance

De ti brancher, der har mindst work-life balance, er undervisning, slagterier, døgninstitutioner og hjemmepleje, restauranter og barer, daginstitutioner, rengøring, hospitaler, transport af passagerer, universitet og forskning og transport af gods.

Der er tale om en type erhverv, hvor der kræves meget af medarbejderne i forhold til menneskelige relationer. Det er især indenfor punkter som følelsesmæssige krav, jobusikkerhed og træthed og søvnproblemer, at medarbejder indenfor disse brancher svarer negativt.

Hvordan har vi undersøgt work-life balance?

For at undersøge forskellige branchers work-life balance har vi taget udgangspunkt i rapporten “Tal og fakta om arbejdsmiljøet” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Rangeringen af brancherne er derfor baseret på medarbejdernes svar i den spørgeskemaundersøgelse, som centeret foretog i 2018. Der er over 100 forskellige indikatorer for arbejdsmiljø i denne rapport. For at skabe et overblik har vi udvalgt ni indikatorer og undersøgt, hvordan brancherne har svaret i forhold til disse.

De ni indikatorer er:

  • Angstsymptomer
  • Arbejdstid
  • Følelsesmæssige krav
  • Jobusikkerhed i forhold til arbejdsløshed
  • Jobusikkerhed i forhold til forflyttelse
  • Konflikter mellem arbejdsplads og privatliv i forbindelse med energi
  • Konflikter mellem arbejdsplads og privatliv i forbindelse med tid
  • Træthed og søvnproblemer
  • Uoverskuelighed og stress

På baggrund af medarbejdernes svar i rapporten har vi udregnet en samlet gennemsnitlig placering for brancherne i forhold til de nu udvalgte indikatorer. Dette opsummerer dermed vores bud på work-life balancen for de forskellige brancher.

Vil du læse mere om Ekspertvalg.dk’s bud på brancherne med mest og mindst work-life balance, kan du læse indlægget her.

Ekspertvalg

Høffdingsvej 34
2500 Valby

sk@ekspertvalg.dk

Ekspertvalg.dk er en sammenligningstjeneste til virksomheder og selvstændige, hvor du gratis kan få flere tilbud på din nye kopimaskinehjemmesidebetalingsterminal el lign.

Media

Media