Omsetningsforbud for Dole Ruccola Mix oppheves

Mattilsynet opphevet den 1. desember det midlertidige omsetningsforbude mot ruccola-salat av typen Dole Ruccola Mix, som ble nedlagt 26. november 2004 pga mistanke om forekomst av Salmonella Thompsen i salaten. Dette er gjort etter grundige vurdering av situasjonen og flere møter mellom BAMA, som produserer Dole salater og Mattilsynet.

BAMA har vist at de har håndtert tilbaketrekking av produktet og rengjøring og vask desinfeksjon i sine produksjonslokaler på en svært tilfredsstillende måte. De har også i tillegg til Mattilsynets omsetningsforbud, trukket vekk andre ruccola-/ og salat produkter fra markedet i noen dager. Mattilsynet tillater at de starter opp produksjonen av Doles Ruccola Mix fra 1.12.04. Det er fortsatt nedlagt midlertidig omsetningsforbud mot to andre ruccola-salater, som er trukket tilbake fra butikkene. For ytterligere informasjon henvises til Norsk Folkehelseinstitutt. Kontaktpersoner: Bjørn Gondrosen, Mattilsynet, seniorrådgiver, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, tlf. 23 21 67 85 eller mobilnummer 922 51 521. Marit Strand Asbjørnsen, Mattilsynet, førstekonsulent, nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, mobilnummer 928 32 207. Rita Aina Kvennejorde, Distriktskontoret i Drammen, 907 83 944 Nina Krefting Aas, Mattilsynet, seksjonssjef, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, mobilnummer 991 68 874. Finn Oluf Nyquist, Mattilsynet, seniorrådgiver, seksjon for kommunikasjon, mobilnummer 924 10 255.

Documents & Links