Pudasjärveläinen Pirkko-Liisa Luhta sai Metsähallituksen ympäristöpalkinnon

TIEDOTE Julkaistavissa 22.1.2004 Pudasjärveläinen Pirkko-Liisa Luhta sai Metsähallituksen ympäristöpalkinnon Metsähallituksen vuoden 2003 ympäristöpalkinto myönnettiin kalastusmestari Pirkko-Liisa Luhdalle. Palkinto annettiin tunnustukseksi erityisesti vesiluonnonhoidon alalla tehdyistä uraauurtavista ympäristönhoitotöistä. Pudasjärveläinen Luhta on koulutukseltaan iktyonomi, ja hän on hoitanut pitkään Iijoen entisten uittoväylien kunnostukseen liittyviä velvoitteita, kuten korvausmenettelyasioita sekä kalakannan hoitoa ja seurantaa. Hän on toiminut myös asiantuntijana turvetuotantoalueisiin liittyvissä vesioikeusprosesseissa ja on näin toimillaan vaikuttanut vesien laatutason säilyttämiseen Iijoen vesistöalueella. Päätehtäviensä ohella Luhta on ollut keskeisesti mukana purovesien ympäristön tilan inventointimenetelmiä kehitettäessä ja kunnostuksen vaikutusten seurannassa. Purot ovat erittäin tärkeitä elinympäristöjä muun muassa taimenkannan kannalta, mutta niistä arvioidaan vain noin prosentin olevan enää luonnontilassa. Iijoen vesistöalueella on nyt käyty läpi 250 puroa pääosin työllisyysvaroin palkattujen henkilöiden voimin. Inventoinneissa on arvioitu ja kuvattu purojen tila, tutkittu niiden kunnostamistarve sekä suunniteltu kustannustehokkaita menetelmiä purojen kunnostamiseksi. Iijoen vesistöalueella käytettyä inventointimenetelmää on levitetty muuallekin Suomeen purojen tilan selvittämiseksi. Luhta myös kouluttanut Metsähallituksen muuta henkilökuntaa vesiluonnon hoitoon, joten hänen työllään on ollut valtakunnallinen merkitys. "Pirkko-Liisa Luhta on itsenäisesti ja yksin kantanut merkittävää vastuuta vesiluonnon ja kalaston kehittämisessä. Hänen työnsä on ollut eräänlaista arkipäivän ympäristösankaruutta", Metsähallituksen ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen perustelee palkintoa. Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen, puh. 0205 64 4462, gsm 040 580 3410 Kalastusmesari Pirkko-Liisa Luhta, puh. 0205 64 6542, gsm 0400 293 023 ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by Waymaker http://www.waymaker.net The following files are available for download: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00350/wkr0002.pdf