Maritime Link-projektet väljer Nexans HVDC-kabel för länken som förbinder Nova Scotia med Newfoundland och Labrador i östra Kanada.

Nexans kommer att leverera sjökabeln till det nya Maritime Link-projektet som ger den kanadensiska atlantkusten tillgång till den energipotential som finns i provinsen Newfoundland och Labrador

NSP Maritime Link Inc., ett dotterbolag till Emera Inc., har tilldelat Nexans ett totalentreprenadskontrakt som omfattar installation av en högspänningsledning (HVDC) mellan öarna Newfoundland och Nova Scotia i Kanada. Som en del i kontraktet, värt cirka 175 miljoner euro, ska Nexans utveckla, tillverka och installera två 200 kV HVDC-kraftkablar längs en cirka 170 km lång sträcka till havs.

Nexans kommer att leverera runt 340 km av oljeimpregnerad (MI) HVDC-kabel för sjö- och markförläggning samt fiberoptiska element, omkopplingspunkter för havs- och markkablarna, skarvenheter och ändstycken.

Maritime Link är en 500 MW högspänningskabel som ska transportera ren, förnybar och pålitlig el från Newfoundland och Labrador till Nova Scotia och andra energimarknader i Kanada och nordöstra USA. För första gången i Newfoundlands historia kommer ön att få en strömförbindelse till det nordamerikanska stamnätet. Maritime Link kommer också att ge Nova Scotia tillgång till ren och förnybar energi som ska ersätta kolkraft och uppfylla hårdare kanadensiska utsläppsbestämmelser.

Projektet omfattar två 170 km långa sjökablar som dras över Cabot Strait, varav nästan 50 km markkabel på Nova Scotia och ytterligare närmare 300 km markkabel på Newfoundland.

Nexans har en imponerande meritlista från genomförda HVDC-kabelprojekt i Europa och detta är företagets hittills viktigaste projekt i Nordamerika. För dragningen över Cabot Strait mellan Newfoundland och Nova Scotia installeras sjökabeln på ett djup av upp till 479 meter av Nexans kabelfartyg, C/S Nexans Skagerrak. Kablarna kommer att skyddas genom nedgrävning i havsbotten med Nexans egna CapJet-system och täckning med sten.

– Vi är mycket glada över att få delta i Maritime Link-projektet och att vi har tilldelats detta kontrakt att leverera Cabot Strait-kabeln, som är en mycket viktig del i utbyggnaden av kraftnäten i östra Kanada, särskilt som vi redan arbetar med ett annat kontrakt för samma projekt. Det kontraktet fick vi av Nalcor Energy under 2013 och avser installation av en kraftlänk över Strait of Belle Isle, säger Dirk Steinbrink, Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables Business Group på Nexans. – Detta bidrar till att stärka Nexans ställning som en av världens ledande kraftkabelproducenter, med en oöverträffad erfarenhet av över 3 000 km sjökablar i drift.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. 
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Tags:

Documents & Links

Quotes

Vi är mycket glada över att få delta i Maritime Link-projektet och att vi har tilldelats detta kontrakt att leverera Cabot Strait-kabeln, som är en mycket viktig del i utbyggnaden av kraftnäten i östra Kanada, särskilt som vi redan arbetar med ett annat kontrakt för samma projekt. Det kontraktet fick vi av Nalcor Energy under 2013 och avser installation av en kraftlänk över Strait of Belle Isle
Dirk Steinbrink, Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables Business Group på Nexans
Detta bidrar till att stärka Nexans ställning som en av världens ledande kraftkabelproducenter, med en oöverträffad erfarenhet av över 3 000 km sjökablar i drift.
Dirk Steinbrink, Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables Business Group på Nexans