Nexans ska svara för kablarna till Brasiliens första moderna spårvagnslinje

Alstom väljer Nexans kabellösningar för strömförsörjningen av ny spårvägslinje i Porto Maravilha, det gamla hamnområdet i Rio de Janeiro, Brasilien.

Brasiliens första moderna spårvagnslinje blir mycket driftsäker tack vare samarbetet mellan Nexans och Alstom. Porto Maravilha Tramway, som är en del av ett kommunalt upprustningsprojekt i Rio de Janeiro, kommer enbart att använda sig av Nexans kablar. Som en del av kontraktet kommer Nexans att tillverka el-, data- och styrkablar till 32 spårvagnset.

Den nya spårvägslinjen kommer att sammanbinda olika områden i Rio de Janeiro, bland annat Porto Maravilha-området, centralstationen och flygplatsen i Santos Dumont, en sträcka på 28 km. Linjen kommer inte att ha några luftledningar utan får sin ström från en kombination av en tredje rälsskena och återvunnen energi från inbromsningar som lagras i en superkondensator. Det blir den första spårvagnslinjen i världen som använder sig av denna kombination. Kontraktet är en del av ett större utvecklingsprojekt i Rios hamnområde.

Alstom valde Nexans som leverantör eftersom företaget har genomfört flera framgångsrika rälsfordonsprojekt i Sydamerika och runt om i världen. Dessutom har Nexans utvecklat en avancerad leveranskedja som möjliggör leverans av hela kabelsortimentet med korta ledtider.

François Renier, Nexans chef för rälsfordonssegmentet kommenterar kontraktet:
– Det här kontraktet stärker Nexans nuvarande relation med Alstom. Vi är mycket nöjda över att få delta i Porto Maravilha Tramway-projketet, ett av flera pågående projekt i samarbete med Alstom, och vi ser fram emot att fortsätta bidra till moderniseringen av spårvägsnätet i regionen.

Nexans kommer att utnyttja sin expertis både i Sydamerika och Europa för att tillverka och leverera kablar och lösningar för detta projekt.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Tags:

Documents & Links

Quotes

Det här kontraktet stärker Nexans nuvarande relation med Alstom. Vi är mycket nöjda över att få delta i Porto Maravilha Tramway-projketet, ett av flera pågående projekt i samarbete med Alstom, och vi ser fram emot att fortsätta bidra till moderniseringen av spårvägsnätet i regionen.
François Renier, Nexans chef för rälsfordonssegmentet