#21-226  Trade halt in Apikal APEX5

Report this content

NGM-börsen har beslutat att stoppa handeln i Apikal APEX5, noterad på Miscellaneous Debt Securities SE, med hänvisning till bolagets pressmeddelande nedan, med omedelbar verkan. Handelsstoppet gäller tills vidare. I samband med handelsstoppet rensas orderböckerna i det aktuella instrumentet.

”Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) har i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån med ISIN SE0007100557 för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”, och ”NCP-lånet”). NFF Nordic AB (org.nr. 556671-5297) (”NFF”) äger 100 % av aktierna i NCP. Som säkerhet för NCP’s skuld till Apikal har NFF pantsatt samtliga aktier i NCP till Apikal. NCP-lånet förföll ursprungligen till betalning den 25 juni 2020.

NCP har idag, 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs”

Handelsstoppet genomförs i enlighet med 11 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i enlighet med 22 kap. 1 § 3 p lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eftersom investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet.

NGM-börsen har informerat Finansinspektionen, som enligt 22 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har beslutat att handelsstoppet skall bestå.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Apikal Fastighetspartner APEX5

Kortnamn: Apikal APEX5

ISIN-Nummer: SE0007100557

Instrument-ID: 2TB0

Marknad: XNGM

Segment: MDSS

For further information concerning this NGM notice please contact

NGM market surveillance, +46 8 566 390 55 or marketsurveillance@ngm.se.

Nordic Growth Market NGM AB