CHIQUITA KONDIGT EEN NIEUW BIJGEWERKT DUURZAAMHEIDSRAPPORT AAN

Report this content

Het duurzaamheidsrapport van Chiquita 

Het rapport zal in Europa geïntroduceerd worden op de Fruit Logistica beurs in Berlijn. Chiquita’s rapport is gericht op het belangrijkste medium van het bedrijf voor duurzaamheid, zijn Achter de Blauwe Sticker benadering, met daarin baanbrekende praktijken die sinds de jaren negentig toonaangevend zijn in de sector.


De pilaar Farmers Code is gericht op zijn activiteiten, Being a Good Neighbour op Chiquita’s relaties met gemeenschappen en For the Greater Good op zijn industrieafspraken om TR4 aan te pakken. Deze benadering, die met alle activiteiten is verweven, omarmt samenwerkingsverbanden met belangrijke organisaties en rust op Chiquita’s vele normen en erkenningen. Het begon allemaal meer dan 20 jaar terug, in 1994, met Rainforest Alliance certificering van zijn plantages, en omvat nu SA8000 en Global Gap-certificering voor alle plantage. 

Dit is geen nieuwe aanpak, daarom kan dit rapport worden beschouwd als een update in plaats van een radicale ommezwaai. Het is alleen mogelijk om een impact op de lange termijn te maken en hierover te rapporteren als we er een langetermijnbenadering op nahouden, die is verankerd in alles wat Chiquita doet. Overwegingen van deze benadering van Prof. Philipp Aerni van de Universiteit van Zürich vindt u aan het begin van het rapport. 

Chiquita neemt het voortouw in milieu- en maatschappelijke thema's. 


De Voedsel- en Landbouworganisatie (VLO) heeft 2020 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Plantgezondheid (IJPG) van de Verenigde Naties. Daarom is het gepast dat Chiquita hier over zijn activiteiten rapporteert om de toonaangevende strijd tegen TR4 een impuls te geven, een bananenziekte die het leven en bestaan van 400 miljoen mensen bedreigt.
Al bijna 20 jaar handhaaft Chiquita de enige internationale raamovereenkomst met de internationale vakverenigingen IUF en COLSIBA. Voor beide partijen zijn er meerdere voordelen. Chiquita kan opnieuw over lonen rapporteren die gemiddeld 30% hoger zijn dan een basisinkomen, zelfs in het geval van de laagst betaalde werknemer. 

Het bedrijf is op schema om de doelstelling in het artikel ‘Geen banaan verloren’ dit jaar te halen: nieuwe praktijken hebben de kwaliteit van bananentrossen verbeterd en het aantal dat niet geschikt is voor export of lokaal gegeten kan worden aanzienlijk teruggebracht.


Biodiversiteit is ook van fundamenteel belang voor Chiquita: het bedrijf nam het voortouw bij het stoppen met het rooien van bossen voor landbouwuitbreiding en zet zich in voor de bescherming en het herstel van bossen en belangrijke ecosystemen. Goede landbouwpraktijken worden er ook op nagehouden om de impact van activiteiten op de biodiversiteit tot een minimum te beperken: bijvoorbeeld, door middel van productrotatie en de integratie van precisielandbouw met plaagbestrijding. 

Chiquita is ook koploper op het gebied van vrouwenemancipatie en kinderrechten: het bedrijf is proactief een voorvechter van vrouwenrechten, werkt aan de eliminatie van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, en houdt er een nultolerantiebeleid op na ten aanzien van geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Het bedrijf was ook het eerst om in Costa Rica en Panama de door UNICEF ontwikkelde onafhankelijke evaluatie van kinderrechten te ondergaan. Sterk verankerd in de gemeenschappen die zijn plantages ondersteunen, zet Chiquita zich in voor de veiligheid en het welzijn van werknemers. De onderneming heeft duidelijke maatregelen getroffen tegen pesterijen en ter bescherming van klokkenluiders.


Met zijn verplichting tot benaderingen die toonaangevend zijn binnen de sector, dragen de inspanningen van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN – bijvoorbeeld SDG 6, de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water waarborgen en duurzaam beheer voor iedereen, met name door middel van een aanzienlijke beperking van vervuiling, een efficiënter gebruik van water en de bescherming en het herstel van aan water gerelateerde ecosystemen.

HET RAPPORT DOWLOADEN