Content richtlijnen

  • Cision behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren inhoud te accepteren, te publiceren, weer te geven of te verzenden.
  • Cision publiceert geen persberichten die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.
  • Cision houdt zich aan de aanbevelingen van de Nederlandse consumentenorganisatie met betrekking tot lichtzinnige marketing en accepteert geen persberichten voor commerciële producten die in strijd zijn met de huidige wetgeving.
  • Cision publiceert geen persberichten met xenofobe, vernederende, aanstootgevende of anderszins aanstootgevende inhoud.
  • Het persbericht moet de waarde van het lezen van Cision News vergroten. Om deze reden moet het persbericht in de eerste plaats gericht zijn op en interessant zijn voor de lezers van Cision News.