De bestrijding van cybercriminaliteit: strategische samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ENISA en Europol

De hoofden van ENISA en Europol hebben vandaag een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend in het hoofdkantoor van Europol in Den Haag om de nauwere samenwerking en uitwisseling van expertise in de strijd tegen cybercriminaliteit te vergemakkelijken.

DOEL

Het doel van de overeenkomst is het versterken van de samenwerking tussen Europol, het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit van Europol (EC3) en ENISA om de EU-lidstaten en de EU-instellingen te ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit. De overeenkomst heeft geen betrekking op de uitwisseling van persoonsgegevens.

De samenwerking gaat met name om:

  • de uitwisseling van specifieke kennis en expertise;
  • de uitwerking van algemene situatierapporten;
  • rapporten die voortvloeien uit strategische analyses en optimale werkmethodes;
  • het versterken van de capaciteitsopbouw via opleiding en bewustmaking, om netwerk- en informatiebeveiliging op EU-niveau te waarborgen.

ENISA is onderdeel van de EC3-programmaraad, en EC3 is op zijn beurt onderdeel van de permanente groep van belanghebbenden van ENISA die de directeur van ENISA adviseert over het jaarlijkse werkprogramma en de prioriteiten. ENISA en EC3 hebben altijd samengewerkt om cyberbeveiliging op EU-niveau te versterken en cybercriminaliteit te verminderen. De werkzaamheden hebben tot nu toe geleid tot onder meer het samenstellen van een gezamenlijk document over het bestrijden van Botnets, deelname aan de Europese maand van de cyberbeveiliging, cyberoefeningen zoals CyberEurope, het opstellen van een gids voor optimale werkmethodes voor CERT's en het verbeteren van de samenwerking tussen CERT's en de rechtshandhaving door middel van verschillende workshops en conferenties.

De uitvoerend directeur van ENISA, professor Udo Helmbrecht, en de directeur van Europol, Rob Wainwright, hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven: “Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de strijd tegen de steeds vaardigere cybercriminelen die meer tijd, geld en mensen investeren in gerichte aanvallen. Onze overeenkomst laat zien dat wij ons sterk inzetten om gezamenlijk een bijdrage te leveren binnen onze respectievelijke vakgebieden en om elkaars werk in de zoektocht naar een veiliger online Europa te ondersteunen. Cybercriminaliteit kost de wereldeconomie naar schatting jaarlijks meer dan 400 miljard dollar1. Door nauwer samen te werken en onze expertise te delen versterken we het vermogen van Europa om cybercriminelen te bestrijden.”

Achtergrond

ENISA is een kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging met zijn hoofdkantoor in Heraklion en een kantoor in Athene, Griekenland, dat de EU-lidstaten, de Commissie en alle belanghebbende partijen helpt om netwerk- en informatiebeveiligingsproblemen aan te pakken en te voorkomen.

* Europol, de Europese Politiedienst, gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving op EU-niveau en het versterken van acties van de lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit die twee of meer lidstaten raken (Besluit van de raad 2009/371/JHA). EC3, het Europees Centrum voor cybercriminaliteit, dat beheerd wordt door Europol, is het middelpunt in de strijd van de EU tegen cybercriminaliteit. Het

ondersteunt de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie bij de opbouw van operationele en analytische capaciteit voor onderzoek en samenwerking met internationale partners op het gebied van cybercriminaliteit. De specifieke gebieden van het mandaat van EC3 zijn (online) betalingsfraude, online seksuele uitbuiting van kinderen en misdrijven die de kritieke infrastructuur en informatiesystemen in de Europese Unie aantasten. 

1. McAfee (2014), Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, juni 2014

Voor interviews kunt u contact opnemen met: Ulf Bergström, senior bedrijfscommunicatiemedewerker en woordvoerder voor ENISA, +30 6948 460 143, of Lisanne Kosters, woordvoerster voor Europol, +31 70 302 5001.

Tags:

Documenten & Links