Oktober is Europese maand van de cyberveiligheid: zo gaat u veilig online

Wilt u weten hoe u veilig online kunt? Neem dan deze maand deel aan een van de tientallen evenementen, webinars en andere activiteiten van de Europese maand van de cyberveiligheid, een EU-campagne die vandaag in Brussel van start gaat. Op meer dan honderd evenementen in 25 landen (zie hieronder) kunt u terecht voor advies over informatiebeveiliging, wedstrijden, opleidingsmogelijkheden en het delen van goede praktijken. Het thema van de campagne is: "Cyberveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid – Stop. Denk na. Maak verbinding." U komt meer te weten over online veiligheid en hoe u anderen kunt helpen om zich te beschermen tegen cyberdreigingen. De strategie voor de digitale eengemaakte markt is erop gericht de Europese industrie meer en veiliger oplossingen te laten produceren en iedereen te stimuleren om die ook te gebruiken. Daartoe wordt in 2016 een publiek-privaat partnerschap voor cyberveiligheid voor technologie en online netwerken opgericht en wordt de e-privacyrichtlijn herzien.

De Europese maand van de cyberveiligheid wordt voor het derde jaar op rij georganiseerd door het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de Europese Commissie en meer dan honderd partners uit heel Europa (lokale overheden, regeringen, universiteiten, denktanks, ngo’s, beroepsverenigingen). De maand wordt overigens internationaal georganiseerd: er is ook een Amerikaanse campagne.

Vicevoorzitter Ansip, bevoegd voor de Digitale eengemaakte markt: "Bescherming tegen cyberaanvallen is cruciaal voor het consumentenvertrouwen en de online economie. Maar digitale hulpmiddelen en online netwerken kunnen niet optimaal renderen als we die niet vertrouwen. We moeten ons bewust zijn van de gevaren en beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor cyberveiligheid. Alleen dan kunnen we weloverwogen keuzes maken en ons beschermen tegen online risico's" (lees verder op het blog).

Commissaris Oettinger voor Digitale Economie en Samenleving: "Iedereen moet meewerken om van de digitale wereld een veilige plek te maken: beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en burgers. Maar om ten volle van de voordelen van een veilig internet te kunnen genieten, moeten de Europeanen zich bewust zijn van de online risico's en weten hoe zij actief kunnen bijdragen tot hun eigen veiligheid in het dagelijkse leven. De Europese maand van de cyberveiligheid is een uitstekende gelegenheid om goede praktijken te verspreiden en het algemeen bewustzijn, en dus de cyberveiligheid in de EU, te verhogen".

Professor Udo Helmbrecht, directeur van ENISA: "Onze samenleving gaat steeds meer digitaal en we treden het tijdperk binnen van het internet der dingen en de slimme steden. E-vaardigheden en online veiligheid zijn van essentieel belang en moeten voortdurend worden bijgewerkt. Het Agentschap bouwt rond de maand van de cyberveiligheid een complete netwerk- en informatiebeveiligingsgemeenschap op.”

Oktober = actie!

De Europese maand van de cyberveiligheid duurt heel oktober lang. Elke week staat een ander thema voorop.

1e week – 1-4 oktober: opleiding cyberveiligheid voor werknemers

2e week – 5-11 oktober: veiligheidscultuur op het werk

3e week – 12-18 oktober: codeweek voor allen

4e week – 19-25 oktober: de cloud begrijpen voor allen

5e week – 26-31 oktober: digitale eengemaakte markt voor allen

De Europese week van de cyberveiligheid wordt georganiseerd in België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen en IJsland.

Elke week brengen ENISA en de Commissie rapporten, evenementen en activiteiten over deze onderwerpen. Er worden onder meer opleidingen, strategische topontmoetingen, algemene presentaties voor gebruikers en online quizzen georganiseerd.

ENISA publiceert elke week nieuw materiaal.

Opvoeder, werknemer, IT-deskundige of eenvoudig gebruiker? ENISA geeft u tips over veilig internetgebruik.

Op donderdag 8 oktober om 22 uur (Brusselse tijd) kunt u op Twitter chatten met onze Amerikaanse tegenhangers: #CyberSecMonth of #ChatSTC.

Speel de quiz om te weten of u veilig online gaat.

Bekijk de infografieken over cyberveiligheid.

Een betrouwbare en veilige digitale eengemaakte markt

De Europese Commissie helpt op verschillende manieren: door een rechtskader voor verhoogde cyberveiligheid in Europa te creëren (vooral door de cyberbeveiligingsstrategie voor Europa en de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging); door de privacy bij online communicatie te verzekeren (vooral door de richtlijn gegevensbescherming en de e-privacyrichtlijn); door hoogstaande R&D op het vlak van cyberveiligheid te steunen (een half miljard euro via Horizon 2020) en de capaciteit van de sector cyberveiligheid te vergroten. De strijd tegen cybercriminaliteit staat ook hoog op de Europese Veiligheidsagenda van april. De Commissie vraagt ook aandacht voor cyberbeveiliging onder haar eigen personeel, met opleidingen en een speciale campagne eerder dit jaar.

Links

-      Cyberveiligheid en privacy in de digitale agenda

-      Europese maand van de cyberveiligheid – oktober 2015

-      Europese cyberveiligheidswedstrijd

-      Europese universiteitsopleidingen en certificeringsprogramma's over netwerk- en informatiebeveiliging

-      Alle activiteiten in Europa.

-      Op Twitter: #CyberSecMonth, #OctoberNIS, @CyberSecMonth

-      Verhalen van onze cyberveiligheidsambassadeurs

Tags:

Documenten & Links