Een nieuwe generatie motoroliën van LIQUI MOLY

Top Tec 6100 voor BMW en Top Tec 6200 voor Volkswagen

Maart 2017 – Voor steeds efficiëntere motoren is steeds efficiëntere motorolie nodig. Daarom brengt de Duitse motorolie- en additievenspecialist LIQUI MOLY nu twee soorten motorolie op de markt die voldoen aan de nieuwste eisen van BMW en Volkswagen: Top Tec 6100 en Top Tec 6200. Ze behoren tot de nieuwste producten in de motorolietechnologie.

De oliën zijn allebei ontwikkeld voor de Euro-6-emissienorm. Dat betekent dat ze dunvloeibaarder zijn dan gewone oliën. Hoe dunner de olie, hoe lager de interne weerstand in de motor. “Voor autofabrikanten is het een van de vele aanpassingen voor lager brandstofverbruik en daarmee ook voor lagere emissiewaarden”, legt Oliver Kuhn, plaatsvervangend leider van het olielab van LIQUI MOLY, uit.

Top Tec 6100 voldoet aan de BMW-norm Longlife-12 FE en heeft met een viscositeit van 0W-30 nog een normale waarde. Dat is anders bij Top Tec 6200 met de VW-normen 50800/50900. Het is net als 0W-20 een bijzonder dunvloeibare olie. “Dat is een grote stap voorwaarts voor Volkswagen”, aldus Oliver Kuhn. Zo is Top Tec 6200 niet te vergelijken met andere oliën die ook dezelfde lage viscositeit van 0W-20 hebben.

“Deze twee nieuwe Top-Tec-oliën zijn speciale oliën die alleen geschikt zijn voor een bepaald type motor. Ze zijn niet terugwaarts compatibel en mogen dan ook nooit voor andere motoren worden gebruikt”, zegt Oliver Kuhn. Want voor deze motoren zijn de oliën te dunvloeibaar: de smeerfilm is daardoor heel dun en de motor kan daardoor sneller slijten. Om te voorkomen dat toch de verkeerde olie wordt gebruikt, zien de nieuwe oliën er anders uit dan de andere oliën uit de Top-Tec-serie van LIQUI MOLY. Ze hebben ook niet het cijfer 4000 in de productnaam, zoals alle andere Top-Tec-oliën, maar zijn de eerste oliën die beginnen met 6000.

Niet alleen automobilisten en garagehouders moeten bij het gebruik van de oliën goed opletten, maar ook bij de productie bij LIQUI MOLY moet er voorzichtig mee worden omgegaan. Want bij de productie van de nieuwe oliën luistert het nauw als het op hoeveelheden aankomt. “Bij het mengen van de nieuwe oliën moeten alle hoeveelheden precies worden afgemeten”, zegt Oliver Kuhn. Als er ook maar een klein beetje van de receptuur wordt afgeweken, kan de gemengde olie niet meer worden gebruikt.

“Nu wordt het echt gevaarlijk”

Het aantal soorten motorolie neemt toe en dat kan gevaren met zich meebrengen voor automobilisten, waarschuwt Oliver Kuhn van LIQUI MOLY 

Maart 2017 – Autofabrikanten zijn steeds op zoek naar nieuwe oliën en het aantal oliesoorten groeit en groeit. LIQUI MOLY brengt met Top Tec 6100 en Top Tec 6200 twee producten van de nieuwste oliegeneratie op de markt. Oliver Kuhn, plaatsvervangend leider van het olielab van LIQUI MOLY, legt uit wat de voordelen van de bijzonder dunvloeibare oliën zijn en waarschuwt voor de gevaren voor automobilisten en garagehouders.

Waarom wordt de motorolie steeds dunner?

Oliver Kuhn: Daar zitten de autofabrikanten achter. Hun auto's moeten steeds minder brandstof verbruiken en steeds minder uitlaatgassen uitstoten. En daarom moeten ze verschillende dingen aan hun auto's aanpassen. Eén daarvan is de motorolie. Olie smeert de motor wel, maar remt hem ook af. Dikke, viskeuze olie remt de motor meer af dan dunne olie. Door dunne olie kan het verbruik worden teruggebracht met twee tot drie procent.

Moet ik nu ook dunne motorolie gaan gebruiken?

Alleen als de motor hier ook geschikt voor is. Dunne olie in een gewone motor zal leiden tot veel slijtage en binnen afzienbare tijd tot zware motorschade. Het was eerst al belangrijk er goed op te letten de juiste motorolie te nemen, maar nu wordt het pas echt gevaarlijk. Controleer daarom eerst in het handboek of in onze oliewegwijzer op www.liqui-moly.be of de olie is goedgekeurd voor de auto.

Waarom er is niet een olie die geschikt is voor alle soorten auto's?

Olie is meer dan ooit een vloeibaar reserve-onderdeel dat precies is afgestemd op een bepaald motortype. Er is geen set remmen die voor alle auto's geschikt is en hetzelfde geldt ook voor motorolie.

Zullen er in de toekomst nog dunne oliën verkrijgbaar zijn?

Ja, het lijkt er wel op. In de branche wordt er al gewerkt aan de viscositeiten 0W-16 en 0W-12. Deze viscositeiten gaan steeds meer op water lijken.

-----------------------------------------------

Une nouvelle génération d’huiles moteur de LIQUI MOLY 

Top Tec 6100 pour BMW et Top Tec 6200 pour Volkswagen 

Mars 2017 – Des moteurs toujours plus performants ont besoin d’huiles moteur toujours plus efficaces. C’est pourquoi le spécialiste allemand des huiles et additifs LIQUI MOLY lance deux huiles moteur conformes aux nouvelles exigences de BMW et Volkswagen : Top Tec 6100 et Top Tec 6200. Elles représentent un saut générationnel dans la technologie des huiles moteur.

Ces deux huiles ont été développées pour la norme anti-pollution Euro-6. Elles sont donc plus fluides que les huiles traditionnelles. Plus l’huile est fluide, plus sa résistance interne dans le moteur est réduite. « Pour les constructeurs automobiles, il s’agit d’un des nombreux outils permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz », explique Oliver Kuhn, directeur adjoint du laboratoire d’huiles de LIQUI MOLY.

L’huile Top Tec 6100 respecte la norme Longlife-12 FE de BMW et se déplace avec une viscosité de 0W-30 dans le domaine habituel. C’est différent avec l’huile Top Tec 6200 disposant de l’homologation VW 50800/50900. Avec un taux de 0W-20, c’est une huile particulièrement fluide. « Pour Volkswagen, c’est un grand saut en avant », déclare Oliver Kuhn. L’huile Top Tec 6200 n’est pas comparable avec d’autres huiles présentant la même faible viscosité 0W-20.

« Ces deux nouvelles huiles Top Tec sont des huiles spéciales, qui ne conviennent qu’à des moteurs spécifiques. Elles ne sont pas rétrocompatibles et ne peuvent en aucun cas être utilisées avec d’autres moteurs », ajoute Oliver Kuhn. En effet, ces huiles sont trop fluides pour ces moteurs : la pellicule lubrifiante est très fine et peut entraîner une forte usure du moteur. Pour réduire le risque de confusion, les nouvelles huiles présentent un design différent des autres huiles de la gamme Top Tec de LIQUI MOLY. De plus, elles ne comportent pas de référence 4000 comme toutes les huiles Top Tec existantes, mais sont les premières huiles avec une référence 6000.

Tout comme les conducteurs et ateliers, LIQUI MOLY doit également faire attention aux nouvelles huiles lors de la production. En effet, elles sont particulièrement exigeantes lors de la fabrication. « Le mélange des nouvelles huiles est un processus demandant une très grande précision », souligne Oliver Kuhn. Une légère déviation par rapport à la recette et le mélange d’huile ne peut plus être utilisé.

« Ça devient vraiment dangereux »

La diversité croissante des huiles moteur comporte des dangers pour le conducteur, prévient Oliver Kuhn de LIQUI MOLY 

Mars 2017 – Les constructeurs automobiles exigent sans cesse de nouvelles huiles et la diversité des variétés d’huiles n’en finit plus de s’accentuer. Avec Top Tec 6100 et Top Tec 6200, LIQUI MOLY lance deux nouveaux spécimens de la dernière génération d’huiles. Oliver Kuhn, directeur adjoint du laboratoire d’huiles de LIQUI MOLY, présente les avantages de ces huiles particulièrement fluides et avertit des dangers pour les conducteurs et ateliers.

Pourquoi les huiles moteur deviennent-elles toujours plus fluides ?

Oliver Kuhn : Les constructeurs automobiles sont les responsables. Leurs voitures doivent toujours consommer moins de carburant et émettre moins de gaz d’échappement. Pour y parvenir, ils utilisent plusieurs outils. L’huile moteur est l’un de ces outils. L’huile lubrifie le moteur, mais le ralentit aussi. Une huile épaisse et visqueuse freine davantage le moteur qu’une huile fluide. Avec une huile moteur fluide, la consommation peut être réduite de deux à trois pour cent.

Dois-je dès lors utiliser une huile moteur fluide ?

Seulement si votre moteur est adapté. Une huile fluide dans un moteur traditionnel entraîne une usure excessive ainsi que des dégâts importants dans le moteur à court terme. S’il était déjà important de faire attention à utiliser l’huile moteur adéquate auparavant, c’est désormais vital. C’est pourquoi il est recommandé de toujours vérifier dans le manuel ou dans notre guide des huiles à l’adresse www.liqui-moly.be si l’huile est adaptée au véhicule.

Pourquoi n’existe-t-il pas une seule huile compatible avec tous les véhicules ?

L’huile est une pièce de rechange liquide spécialement adaptée à un certain type de moteur. Tout comme il n’y a pas un seul kit de freins pour tous types de véhicules, il n’existe pas une seule huile pour toutes les voitures.

Y aura-t-il des huiles encore plus fluides à l’avenir ?

Oui, la tendance va dans ce sens. Des huiles de viscosité 0W-16 et 0W-12 sont déjà en cours de développement dans le secteur. Ces viscosités tendent de plus en plus vers l’eau.

Peter Szarafinski
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Ausland
Head of Media Relations International
 
Phone:   +49 731 1420-189
Mobil:   +49 151 16207701
Fax:   +49 731 1420-82
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Over LIQUI MOLY.
Met ruim 4000 artikelen biedt LIQUI MOLY een breed en wereldwijd uniek assortiment chemische automotive producten Motoroliën en additieven, vetten en pasta's, sprays en autoverzorgingsmiddelen, kleef- en afdichtingsstoffen. Sedert de oprichting in 1957 ontwikkelt en produceert LIQUI MOLY uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het is daar onaangevochten marktleider bij additieven en wordt er keer op keer tot beste oliemerk gekozen. De door eigenaar Ernst Prost geleide onderneming verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 489 mln. euro.

À propos de LIQUI MOLY
Avec près de 4 000 produits, LIQUI MOLY propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit exclusivement ses articles en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise dirigée par le propriétaire Ernst Prost vend ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros en 2016.

Media

Media