LIQUI MOLY doorbreekt de 800 medewerkers-grens

Report this content

De smeerstof- en additievenspecialist verdubbelt de personeelssterkte binnen ca. één decennium

September 2017– Bij LIQUI MOLY volgt de ene groeimelding in een razend tempo op de andere. In augustus en september stelde de Duitse smeerstof- en additievenspecialist 23 nieuwe personeelsleden aan en doorbrak daarmee de geluidsbarrière van 800 medewerkers. Sinds 2006 is de personeelssterkte verdubbeld. Onlangs nog registreerde de onderneming bedrijf met augustus de qua omzet sterkste maand uit de bedrijfsgeschiedenis.

Bij LIQUI MOLY groeien omzet, rendement en aantal mede-ondernemers, zoals de medewerkers daar genoemd worden, nagenoeg in hetzelfde tempo. Inmiddels zijn er 819 personen bij de onderneming werkzaam: 515 op de vestiging in Ulm en 268 in Saarlouis. De grens van 800 medewerkers werd doorbroken door de 23 medeondernemers die hun werkzaamheden in augustus en september aanvingen, waaronder negen leerlingen. „Ik vind die jonge mensen, die met frisse ideeën bij ons starten en samen met ons oudgediende strijdrossen over de toekomst van LIQUI MOLY brainstormen, fantastisch“, benadrukt beherend vennoot Ernst Prost. Voor hem gaat het daarbij om veel meer dan een onvermijdelijke generatiewisseling. „Het gaat simpelweg om het toekomstvermogen van de gehele onderneming en die ligt nu eenmaal in de handen van de jeugd.“

Aan dat toekomstvermogen, daarvan is Ernst Prost overtuigt, levert iedereen zijn of haar persoonlijke bijdrage: „Terwijl wij „oudjes“ onze ervaring, routine en professionaliteit inbrengen en ons systeem van normen en waarden doorgeven, verwacht ik van onze jongeren innovatiekracht en nieuwe, graag ook radicale en revolutionaire ideeën. En één ding is natuurlijk duidelijk: Een opleiding in specifieke kennis en vaardigheden, en kennis in het algemeen, behoren voor mij tot de belangrijkste taken van iedere ondernemer en ieder bedrijf, als onderdeel van de sociale markteconomie.“

Omzet en rendement zijn voor de beherend vennoot belangrijke parameters voor het voortbestaan van de onderneming. „Alleen een succesvolle onderneming kan mensen een duurzaam zekere arbeidsplaats bieden.“ Gerealiseerd worden deze voor de balans belangrijke cijfers uitsluitend door een ander cijfer, dat daar niet bij staat: het aantal werknemers en vooral hun inzetbereidheid. „Niet de bedrijfseconomische kengetallen, maar de mensen staan bij ons centraal. En daarom kloppen bij ons ook de cijfers“, aldus Ernst Prost. Omdat iedereen een aandeel in het succes heeft, noemt de ondernemingschef dan ook niemand van de 800 medeondernemers afzonderlijk bij naam. „Wij zijn geen verzameling solisten, maar functioneren als team, waarbinnen een ieder de hem of haar toegedachte taak vervult.“

Voordat de grens van 400 medewerkers werd doorbroken, verstreken bij LIQUI MOLY bijna vijf decennia. In het jaar 2006 nam het aantal medewerkers bij LIQUI MOLY door de overname van MÉGUIN Mineralölwerke in het Saarland abrupt met meer dan 130 personen toe. En gedurende de afgelopen elf jaar is het aantal medeondernemers nog eens verdubbeld. Wanneer de grens van 900 of zelfs 1000 personen bereikt gaat worden, daarop wil Ernst Prost zich niet vastleggen. „Maar als onze groei in hetzelfde tempo verder gaat, zou dat wel eens eerder dan verwacht kunnen zijn.“

---------------

LIQUI MOLY franchit la barre des 800 employés

Le spécialiste des lubrifiants et additifs double son nombre d’employés en une décennie

Septembre 2017 – Une bonne nouvelle chasse l’autre chez LIQUI MOLY. En août et septembre, le spécialiste allemand des lubrifiants et des additifs a embauché 23 personnes pour franchir la barre des 800 employés. Le nombre d’employés a doublé depuis 2006. L’entreprise a récemment annoncé avoir enregistré son chiffre d’affaires mensuel le plus élevé en août.

Le chiffre d’affaires, les bénéfices et le nombre d’employés augmentent presque simultanément au sein de LIQUI MOLY. L’entreprise compte désormais 819 employés. 515 sur le site d’Ulm et 268 à Sarrelouis. Le cap des 800 a été atteint grâce aux 23 nouveaux employés engagés en août et septembre, dont neuf apprentis. « J’apprécie les jeunes personnes qui nous rejoignent avec de nouvelles idées et discutent de l’avenir de LIQUI MOLY avec de vieux dinosaures comme nous », souligne le directeur général Ernst Prost. C’est pour lui plus qu’un simple changement générationnel. « Il s’agit ni plus ni moins de la pérennité de toute une entreprise, qui se trouve entre les mains de la jeunesse. »

Ernst Prost est convaincu que chacun apporte sa contribution pour garantir cette pérennité : « Tandis que nous apportons notre ‘vieille’ expérience, notre savoir-faire et notre professionnalisme et transmettons notre système de valeurs, j’attends des idées nouvelles, voire radicales et révolutionnaires de la part de la nouvelle génération. En d’autres mots : la formation fait partie des nobles tâches de toute entreprise dans le cadre de l’économie sociale de marché. »

Le chiffre d’affaires et les bénéfices constituent des chiffres importants pour la continuité de l’entreprise. « Seule une entreprise florissante peut proposer des emplois sûrs sur le long terme. » Ces chiffres importants pour le bilan sont obtenus grâce à un autre facteur qui n’y apparait pas : le nombre d’employés et avant tout leur disponibilité. « Plus qu’aux chiffres économiques, nous attachons une grande importance aux personnes. C’est le secret de notre réussite », ajoute Ernst Prost. Comme tout le monde apporte sa pierre à l’édifice, le chef d’entreprise ne retire personne des 800 employés. « Nous ne sommes pas une accumulation de solistes, nous fonctionnons comme une équipe dans laquelle tout le monde remplit sa tâche. »

Près de cinq décennies se sont écoulées avant d’atteindre la barre des 400 employés. En 2006, plus de 130 personnes sont venues rejoindre la famille LIQUI MOLY d’un coup à la suite de l’acquisition des usines d’huile minérale MÉGUIN dans la Sarre. Au cours des onze dernières années, le nombre d’employés a doublé. Ernst Prost ne souhaite pas fixer de date pour le cap des 900 ni même des 1 000. « Mais si notre croissance se poursuit à ce rythme, cela pourrait arriver rapidement. »

Peter Szarafinski
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Ausland
Head of Media Relations International
 
Phone:   +49 731 1420-189
Mobil:   +49 151 16207701
Fax:   +49 731 1420-82
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Over LIQUI MOLY.
Met ruim 4000 artikelen biedt LIQUI MOLY een breed en wereldwijd uniek assortiment chemische automotive producten Motoroliën en additieven, vetten en pasta's, sprays en autoverzorgingsmiddelen, kleef- en afdichtingsstoffen. Sedert de oprichting in 1957 ontwikkelt en produceert LIQUI MOLY uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het is daar onaangevochten marktleider bij additieven en wordt er keer op keer tot beste oliemerk gekozen. De door eigenaar Ernst Prost geleide onderneming verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 489 mln. euro.

À propos de LIQUI MOLY
Avec près de 4 000 produits, LIQUI MOLY propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit exclusivement ses articles en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise dirigée par le propriétaire Ernst Prost vend ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros en 2016.

Media

Media